Transitie naar Part-CA(M)O

Recent vond de introductie plaats van de aangepaste regelgeving met betrekking tot het beheer en onderhoud van luchtvaartuigen (Regulation 1383/2019 amending Regulation (EU) 1321/2014). Deze zal van kracht zijn vanaf 24 maart 2020. Eén van de belangrijke veranderingen is dat de erkenningen EASA Part-MG en EASA Part-MF op termijn (24 september 2021) zullen verdwijnen. Organisaties die vandaag zulke erkenning bezitten, kunnen een overgang naar de nieuwe erkenningen EASA Part-CAMO of EASA Part-CAO aanvragen.

 

Het aanvragen van de transitie gebeurt door het DGLV de transitie-aanvraag samen met het implementatie-plan te bezorgen via het emailadres BCAA-TEC@mobilit.fgov.be. Aanvragen kunnen door het DGLV behandeld worden vanaf 24 maart 2020. De informatie die moet teruggevonden worden in het implementatieplan staat beschreven in §6 van de transitie-aanvraag. De te volgen timing van het proces kan gevonden worden in “Timeline Part-CA(M)O Transition”, beschikbaar bij de “publicaties” onderaan deze pagina.

 

De transitiegids gepubliceerd door EASA bevat in de bijlages verschillende tabellen van overeenstemming dewelke kunnen helpen bij de evaluatie van de bedrijfsprocedures ten opzichte van de nieuwe regelgeving, en voor het opstellen van het transitieplan.

 

Voor de organisaties die op dit ogenblik een Part-M.F en/of een Part-M.G erkenning hebben binnen het kader van de general aviation, heeft het DGLV twee gidsen opgesteld om de conversie van de inhoud van de huidige MOM/CAME-handleiding naar de nieuwe CAE-handleiding te vergemakkelijken (zie  BCAA GM 2020- 01-CAO-MF (PDF, 226.69 KB) en  BCAA GM 2020-02-CAO-MG (PDF, 224.16 KB)).

 

Tijdens de transitie zal het niet mogelijk zijn om nieuwe privileges (onderhoud / beheer van luchtwaardigheid) aan de erkenning toe te voegen. Het toevoegen van types toestellen, componenten en ratings blijft mogelijk. Gelieve hiervoor contact op te nemen met uw contactpersoon bij het DGLV.

 

Voor een verduidelijken van de keuze rond het beheer van luchtvaartuigen (Part-CAO of Part-CAMO), gelieve het schema onderaan deze pagina te raadplegen.

 

Het volledige verloop van de transitie staat voorgesteld in onderstaande stroomdiagram. De groene vakken zijn degene waar de organisatie het initiatief voor neemt, de witte gebeuren op initiatief van het DGLV.

 

Voor verdere vragen gelieve de specifieke vraag door te sturen naar BCAA-TEC@mobilit.fgov.be

 

 

Een organisatie erkent als Part-CAO mag geen toestellen behandelen die

  • in de onderstaande tabel binnen de categorie “complex motor powered aircraft” vallen, of
  • operaties uitvoeren onder AOC.

 

 

MTOW (Test 1)

Passengers

Crew

Engine

# Engine

CATEGORY of AIRCRAFT

MTOW (Test 2)

Occupants

RULES

Aeroplane

> 5700 kg

(NR)

(NR)

(NR)

(NR)

Complex Motor Powered Aircraft

(NR)

(NR)

Part-M

max 5700 kg

> 19

(NR)

(NR)

(NR)

Complex Motor Powered Aircraft

(NR)

(NR)

Part-M

max 5700 kg

Max 19

> 1

(NR)

(NR)

Complex Motor Powered Aircraft

(NR)

(NR)

Part-M

max 5700 kg

Max 19

1 crew

Jet engine

(NR)

Complex Motor Powered Aircraft

(NR)

(NR)

Part-M

max 5700 kg

Max 19

1 crew

Turboprop

> 1

Complex Motor Powered Aircraft

(NR)

(NR)

Part-M BUT Art 3.7

max 5700 kg

Max 19

1 crew

Turboprop

1

(Other than Complex Motor Powered Aircraft)

> 2730 kg

(NR)

Part-M

max 5700 kg

Max 19

1 crew

Turboprop

1

(Other than Complex Motor Powered Aircraft)

Max 2730 kg

(NR)

Part-ML

max 5700 kg

Max 19

1 crew

Piston

(NR)

(Other than Complex Motor Powered Aircraft)

> 2730 kg

(NR)

Part-M

max 5700 kg

Max 19

1 crew

Piston

(NR)

(Other than Complex Motor Powered Aircraft)

Max 2730 kg

(NR)

Part-ML

Helicopter

> 3175 kg

(NR)

(NR)

(NR)

(NR)

Complex Motor Powered Aircraft

(NR)

(NR)

Part-M

max 3175 kg

> 9

(NR)

(NR)

(NR)

Complex Motor Powered Aircraft

(NR)

(NR)

Part-M

max 3175 kg

Max 9

> 1

(NR)

(NR)

Complex Motor Powered Aircraft

(NR)

(NR)

Part-M

max 3175 kg

Max 9

1 crew

(NR)

(NR)

(Other than Complex Motor Powered Aircraft)

> 1200 kg

(NR)

Part-M

max 3175 kg

Max 9

1 crew

(NR)

(NR)

(Other than Complex Motor Powered Aircraft)

Less than 1200 kg

> 4

Part-M

max 3175 kg

Max 9

1 crew

(NR)

(NR)

(Other than Complex Motor Powered Aircraft)

Less than 1200 kg

Max 4

Part-ML

                   
 

(NR) = not relevant