Onderhoud

Een onderhoudsbedrijf (Aircraft Maintenance Organisation – AMO) is een onderneming die luchtvaartuigen en/of onderdelen (en apparatuur) voor luchtvaartuigen onderhoudt, of gespecialiseerde diensten in verband met luchtvaartuigonderhoud uitvoert.

Erkenning

Ieder onderhoudsbedrijf moet hiervoor over de juiste erkenning beschikken, de zogeheten erkenning onderhoudsbedrijf (MOA: ‘Maintenance Organisation Approval’).

Om als AMO werkzaamheden te mogen verrichten, dient de AMO goedgekeurd te zijn door de autoriteit van het land van de hoofdvestigingsplaats, of door EASA als de hoofdvestigingsplaats buiten de EU ligt. Als bewijs van goedkeuring wordt door die autoriteit een AMO-erkenning afgegeven onder de vorm van een certificaat (EASA Form 3). 

Nationale en Internationale eisen

Afhankelijk van de aard van de luchtvaartuigen, kan een onderhoudsbedrijf in aanmerking komen voor een erkenning gebaseerd op internationale eisen (Part-145 of Part M Subpart F) of een erkenning op basis van nationale eisen.

Procedures

Aanvraag en wijziging van een AMO erkenning

De erkennings- en wijzigingsprocedure voor een Part-145 onderhoudsorganisatie van luchtvaartuigen is uitgebreid beschreven in verschillende circulaires. Elke aanvraag of wijziging zal gebeuren via een EASA Form 2.

Behouden van de bevoegdheid

AMO erkenningen worden afgegeven voor onbepaalde duur.

Om de goede naleving van de Europese reglementering na te gaan, zal het DGLV de AMO op regelmatige basis auditeren. Indien tijdens deze audits geen grote problemen vastgesteld worden, dan blijft de erkenning geldig. Is dit wel het geval, dan kan een tijdelijke opschorting of een definitieve intrekking van de erkenning volgen.

Part-145 Maintenance Organisation Approval

Toepassingsgebied

De Part-145 is nodig voor luchtvaartuigen gebruikt in ‘commercieel luchttransport’ of voor luchtvaartuigen in de categorie ’grote luchtvaartuigen’ ((EU) 1321/2014 Art. 2.g en M.A.201).

Reglementaire basis

De eisen waaraan een AMO moet voldoen, zijn beschreven in Europese regelgeving (EU) 1321/2014, en meer precies in Annex II (PART 145) bij deze verordening. Deze regelgeving kan men terugvinden via de EASA website.

Aanvraag en wijziging van een AMO erkenning

Zie circulaire AIRW-25.

Part M Subpart F

Toepassingsgebied

De Part M Subpart F is nodig voor luchtvaartuigen niet gebruikt in ‘commercieel luchttransport’ of voor luchtvaartuigen buiten de categorie ’grote luchtvaartuigen’ ((EU) 1321/2014 Art. 2.g en M.A.201).

Reglementaire basis

De eisen waaraan een AMO moet voldoen, zijn beschreven in Europese regelgeving (EU) 1321/2014, en meer precies in Annex I (PART M – Subpart F) bij deze verordening. Deze regelgeving kan men terugvinden via de EASA-website.

Aanvraag en wijziging van een AMO erkenning

Zie ciruclaires AIRW-31 en AIRW-32.

Nationale erkenningen

Toepassingsgebied

Alle luchtvaartuigen die buiten de Europese regelgeving vallen (o.a. Annex I toestellen), worden onderhouden door een AMO met een Nationale Erkenning:

  • Vliegtuigen: VA-erkenning
  • Ballonnen: BB-erkenning
  • Instrumenten: INS-erkenning

Reglementaire basis

De eisen waaraan een AMO moet voldoen, zijn beschreven in het KB van 15 maart 1954.

Contact

Jean-Baptiste Fallon
Tel: +32 (0)2 277 42 06
Mail: BCAA-AMO@mobilit.fgov.be