CAMO

Een Continuing Airworthiness Management Organisation (CAMO) of Luchtwaardigheidsbeheerbedrijf volgt de luchtwaardigheid van een luchtvaartuig op. Dit gebeurt door onder andere:

 • het opstellen van een onderhoudsprogramma;
 • te zorgen dat het onderhoudswerk op het juiste moment correct wordt uitgevoerd;
 • de goedkeuring van wijzigingen en reparaties te beheren;
 • te zorgen dat alle toepasselijke luchtwaardigheidsrichtlijnen (AD’s) worden toegepast;
 • alle defecten die tijdens de operatie of het gepland onderhoud ontdekt of gerapporteerd worden, op te volgen;
 • de gegevens i.v.m. de permanente luchtwaardigheid en/of het technische logboek te beheren en te archiveren;
 • ervoor te zorgen dat het massa- en zwaartepuntrapport (Mass and Balance) de actuele status van het luchtvaartuig weergeeft.

Om als CAMO werkzaamheden te mogen verrichten dient de organisatie goedgekeurd te zijn door de autoriteit van het land van de hoofdvestigingsplaats, of door EASA als de hoofdvestigingsplaats buiten de EU ligt. Als bewijs van goedkeuring wordt door die autoriteit een CAMO-erkenning afgegeven onder de vorm van een certificaat (EASA Form 14).

Privileges

Een CAMO mag Airworthiness Reviews uitvoeren en op grond van de resultaten Airworthiness Review Certificates (ARC’s) uitgeven, verlengen, of aanbevelen, mits ze daarvoor specifiek erkend is.

Een CAMO mag verder ook Permits to Fly (PTF’s) uitgeven, op basis van goedgekeurde Flight Conditions, mits ze daarvoor specifiek erkend is.

Reglementering

De eisen waaraan een CAMO moet voldoen, zijn beschreven in Europese regelgeving (EU) 1321/2014, en meer precies in Annex I (PART M) bij deze verordening. Deze regelgeving kan men terugvinden via de EASA-website.

In deze Part M kan men in Subpart G ’CAMO’ de specifieke eisen terugvinden waaraan de CAMO organisatie moet voldoen. Hierin wordt ook verwezen naar volgende subdelen van de PART M:

 • Subpart C ’Permanente luchtwaardigheid’ waarin de vereisten beschreven staan waaraan voldaan moet worden om een luchtvaartuig luchtwaardig te houden;
 • Subpart D ’Onderhoudsstandaarden’;
 • Subpart H ’Onderhoudsvrijgave’ waarin de vereisten beschreven staan betreffende de onderhoudsvrijgave alsook piloot-eigenaarsonderhoud;
 • Subpart I ’ARC’ waarin onder andere beschreven staat hoe men een Airworthiness Review moet uitvoeren, hoe men een luchtvaartuig kan invoeren in België.

In Part M, Subpart B ’Verantwoordelijkheden’ is te vinden in welke gevallen verplicht van een CAMO gebruik gemaakt moet worden.

Aanvraag en wijziging van een CAMO-erkenning

De erkennings- en wijzigingsprocedure voor een managementorganisatie voor permanente luchtwaardigheid van luchtvaartuigen is uitgebreid beschreven in Circulaires. Naar gelang het gebruik en de categorie van luchtvaartuigen zijn volgende circulaires van toepassing: Circulaire Airworthiness 28, 34 en 36.

Het verkrijgen of wijzigen van privileges is beschreven in Circulaire Airworthiness 33 en 35.

Elke aanvraag of wijziging zal gebeuren via een EASA Form 2.

Behouden van de bevoegdheid

CAMO-erkenningen worden afgegeven voor onbepaalde duur.

Om de goede naleving van de Europese reglementering na te gaan zal het DGLV de CAMO op regelmatige basis auditeren. Indien tijdens deze audits geen grote problemen vastgesteld worden, dan blijft de erkenning geldig. Is dit wel het geval, dan kan een tijdelijke opschorting of een definitieve intrekking van de erkenning volgen.

Contact

Innocent Munyalibanje
Tel: +32 (0)2 277 42 03
Mail: BCAA-CAMO@mobilit.fgov.be