Air operations

De technische maatregelen (prestaties, instrumenten & apparatuur, massa en zwaartepunt, brandstofbeleid, …) voor het gebruik van luchtvaartuigen zijn gedefinieerd in de verordeningen. De uitoefening van sommige vluchtuitvoeringen met luchtvaartuigen verplicht de exploitant om houder van een certificaat (VTV) te zijn. De dossiers betrekking hebbend op de Vergunning Tot Vluchtuitvoering (VTV) worden behandeld door de dienst Operaties van het directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV).

Het begrip van exploitant is gedefinieerd in verordening (EG) 216/2008 van het Europees Parlement en van de Raad (ook genoemd “Basisregelgeving”): ‘exploitant’ wil zeggen elk rechtspersoon of natuurlijk persoon die één of meer luchtvaartuigen exploiteert of voornemens is te exploiteren.

Aanvullende specifieke informatie kan gevonden worden in de volgende onderdelen:

Contact

 
DG Luchtvaart
Dienst Operaties
Vooruitgangstraat 56
1210 BRUSSEL
 
Tél: +32 (0)2 277 43 54