Prijzen

Enkele afspraken

Wacht steeds met betalen tot na ontvangst van de factuur of de betalingsuitnodiging, spontane betalingen zorgen niet voor een versnelling van de behandeling van uw dossier, integendeel.
Indien vooraf geen factuur of betalingsuitnodiging verstuurd werd, bijvoorbeeld voor betalingen bij examens (inschrijvingsgeld), vermeld steeds duidelijk de reden van uw betaling en uw naam in de mededeling.

Betaal tijdig na het ontvangen van de factuur of de betalingsuitnodiging! Dit kan enkel een positieve invloed hebben op de snelheid van behandeling van uw dossier.

Betaal uw facturen individueel:

  • met exact het gevraagde factuurbedrag;
  • met de juiste gestructureerde mededeling;
  • op het juiste rekeningnummer, zoals vermeld op de factuur.

Cheques en betaling in cash worden niet aanvaard!

Zorg bij contact met onze diensten dat u zich steeds kan identificeren aan de hand van uw BTW-nummer of rijksregisternummer.

De meest recente prijzen

Het DG Luchtvaart beheert de veilige, economische en duurzame ontwikkeling van de burgerluchtvaart en waakt over de toepassing van het geheel aan technische reglementen met het oog op de ontwikkeling en het op peil houden van het veiligheids- en beveiligingsniveau in de luchtvaart. Deze reglementen omvatten normen aangaande de luchtwaardigheid van luchtvaartuigen, het onderhoud en de exploitatie ervan, de luchthavens, de luchtvaartnavigatiediensten, de luchtvaartsporten, de kwalificatie van het personeel en de bescherming van het milieu.

Al deze prestaties met het bijbehorende prijs en de nodige betalingsmodaliteiten zijn vervat in het Koninklijk Besluit van 14 februari 2001 tot vaststelling van de vergoedingen waaraan het gebruik van openbare diensten betreffende luchtvaart is onderworpen. Dit KB regelt het huidige vergoedingenstelsel van het DG Luchtvaart.

De prestaties van het DG Luchtvaart zijn onderhevig aan verandering door wijzigingen in de Europese regelgeving. De prijzen zoals bepaald in het KB kunnen hierdoor aangepast worden.

Opgelet! Deze basisbedragen worden jaarlijks aan de index aangepast.