Passagiers

EU Regulation 261/2004 establishes that airline passengers have specific rights in case of denied boarding, cancellation or long delays.
If your claim for compensation has been denied by the airline, and you are not satisfied with the answer, you can forward a complaint here.
 
Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 bepaalt specifieke rechten voor de luchtvaartpassagiers in de volgende gevallen: instapweigering, annulering of langdurige vertraging van vluchten.
Als uw klacht voor compensatie door de luchtvaartmaatschappij werd geweigerd of hun antwoord bevalt u niet, kunt u hier een klacht neerleggen.