Transparantie van de prijzen

Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en van de Raad van 24 september 2008 inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap, die van kracht is sinds 1 november 2008, verplicht de luchtvaartmaatschappijen van de landen van de Europese Unie in haar artikel 23 om de volledige prijs van hun tickets bekend te maken.

De prijzen van vliegtuigtickets - die, in eender welke vorm, onder meer op het internet, aan het publiek worden bekendgemaakt, moeten alle belastingen en heffingen die bovenop het basistarief komen en die op het tijdstip van publicatie bekend zijn, omvatten.

Facultatieve prijstoeslagen worden op duidelijke, transparante en ondubbelzinnige wijze aan het begin van het boekingsproces medegedeeld en moeten door de passagier op een “opt-in”-basis worden aanvaard.

Om een klacht neer te leggen, kan de consument zich tot de FOD Economie richten.

Voor een poging tot minnelijke schikking, kan u terecht op de website van de bemiddelingsdienst voor consumenten, dit is een gratis dienst.