Informatie over passagiersrechten Covid19

De Europese Verordening (EC)261/2004, die de rechten van passagiers in geval van annulatie van een vlucht bepaalt, voorziet niet in een situatie zoals wij die nu kennen, met vele annulaties ten gevolge van vluchtrestricties, maatregelen die het vrije verkeer van burgers beperken en talloze aanbevelingen om niet te reizen,  dit alles om de COVID-19 pandemie in te dammen. In deze omstandigheden is het in de eerste plaats aangewezen om de aanbevelingen van de autoriteiten op te volgen. De rechten beschreven in de Verordening (EC)261/2004 worden behouden, maar enige flexibiliteit wordt verwacht.

 

In geval van annulering door de luchtvaartmaatschappij heeft de passagier de keuze tussen een terugbetaling of een vervangvlucht. In bepaalde gevallen zal het aanbieden van een vervangvlucht momenteel niet mogelijk zijn. De Verordening voorziet tevens in de betaling van een compensatie, tenzij de annulering het gevolg is van buitengewone omstandigheden. Indien een vluchtannulatie het rechtstreekse gevolg is van opgelegde vluchtrestricties, wordt dit in ieder geval beschouwd als een annulatie te wijten aan buitengewone omstandigheden. Ook indien een vlucht wordt geannuleerd vanwege de economische of ecologische gevolgen die het uitvoeren van een vlucht met een zeer beperkt aantal passagiers met zich zou meedragen, kan, gezien de uitzonderlijke situatie, gesteld worden dat dit een annulatie ten gevolge van buitengewone omstandigheden betreft. Elk geval dient onderzocht te worden.

 

Dit betreft een niet bindende opinie. Indien een luchtvaartmaatschappij weigert compensatie te betalen en de passagier het daar niet mee eens is, kan deze steeds de zaak aan een bevoegde rechtbank voorleggen.

 

Een annulatie door de passagier zelf valt niet onder deze regelgeving. In dit geval gelden de algemene vervoersvoorwaarden. Verdere informatie hierover kunt u vinden op de website van het Europees Consumentencentrum: https://www.eccbelgie.be/in-de-kijker/coronavirus

 

Passagiers die getroffen worden door een annulatie of zelf een vlucht wensen te annuleren, dienen in de eerste plaats contact op te nemen met de luchtvaartmaatschappij die de vlucht zou uitvoeren.

 

Voor reisadviezen of modaliteiten betreffende repatriëring raden wij aan de website van de FOD Buitenlandse Zaken te consulteren: https://diplomatie.belgium.be/nl. Gestrande reizigers die, in geval van nood, dringende bijstand nodig hebben, kunnen steeds contact opnemen met de plaatselijke ambassade.

 

De laatste aanbevelingen van de Europese Commissie betreffende de vouchers vindt u op https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/recommendation_vouchers_nl.pdf.