Plaatsing in een hogere of lagere klasse

Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten die in werking is getreden op 17 februari 2005, kent in de onderstaande gevallen aan de luchtreizigers bepaalde rechten toe:

  • annulering van een vlucht;
  • vertraging van een vlucht;
  • instapweigering op een vlucht;
  • plaatsing in een hogere of lagere klasse.

Indien de passagier in een hogere klasse wordt geplaatst dan die waarvoor hij een ticket kocht, dan mag de luchtvaartmaatschappij hiervoor geen enkele toeslag aanrekenen.

Indien een passagier echter in een lagere klasse wordt geplaatst dan die waarvoor hij een ticket kocht, dan moet de luchtvaartmaatschappij de passagier hiervoor een vergoeding geven ten belope van:

  • 30 % van de prijs van het ticket voor alle vluchten van 1500 kilometer of minder;
  • 50 % van de prijs van het ticket voor alle vluchten binnen de Gemeenschap van meer dan 1500 kilometer, behalve voor vluchten tussen het Europees grondgebied van de lidstaten en de Franse overzeese departementen, en voor alle andere vluchten tussen 1500 en 3500 kilometer;
  • 75 % van de prijs van het ticket voor alle overige vluchten (met inbegrip van vluchten tussen het Europees grondgebied van de lidstaten en de Franse overzeese departementen).

 

 

 

laatste update: 01/03/2021