Startpagina passagiersrechten

Changed
27/01/2023

Luchtvaartpassagiers genieten in bepaalde gevallen specifieke rechten en bescherming vastgelegd in de Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004. 

We lijsten hieronder de gevallen op: 

 • annulering van een vlucht; 
 • vertraging van een vlucht; 
 • instapweigering op een vlucht; 
 • plaatsing in een hogere of lagere klasse. 

Alle info over uw rechten als vliegtuigpassagier vindt u op 'Your Europe'. Ook in de luchthaven kunt u de tekst van de passagiersrechten aan de incheckbalies of de instapzones verkrijgen. 
 
Bij niet-naleving van de passagiersrechten volgens de Europese verordeningen, kunt u klacht indienen bij de betrokken luchtvaartmaatschappij of luchthaven. Als uw klacht voor compensatie door de luchtvaartmaatschappij wordt geweigerd of als u niet akkoord gaat, kunt u hier een klacht neerleggen.  

Op welke passagiers is de Europese Verordening van toepassing? 

 • passagiers die vertrekken vanaf een luchthaven van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland of Zwitserland, zowel voor geregelde als ongeregelde vluchten (ook deze uitgevoerd in het kader van een pakketreis bedoeld in de richtlijn 90/314/EEG); 
 • passagiers die vertrekken vanaf een in een derde land gelegen luchthaven naar een luchthaven van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland of Zwitserland (geregelde of ongeregelde vluchten, ook deze uitgevoerd in het kader van een pakketreis bedoeld in de richtlijn 90/314/EEG), op voorwaarde dat een communautaire luchtvaartonderneming de vlucht uitvoert, tenzij zij bepaalde voordelen of compensatie hebben ontvangen en bijstand hebben gekregen in dat derde land. 

U kunt zich beroepen op de Verordening (EG) 261/2004, als u een bevestigde boeking heeft voor de vlucht en alle incheckformaliteiten op tijd heeft vervuld.  

De Verordening is niet van toepassing op passagiers die gratis reizen of tegen een gereduceerd tarief dat niet rechtstreeks voor het publiek toegankelijk is. Tickets binnen een Frequent Flyer-programma of een ander commercieel programma, worden niet beschouwd als tickets tegen een gereduceerd tarief. 

Passagiers met beperkte mobiliteit

Voor personen met een handicap of beperkte mobiliteit die per luchtvervoer reizen zijn er gewaarborgde rechten. Die zijn vastgelegd in Verordening (EG) nr. 1107/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006. 
 
We lijsten de rechten hieronder op: 

 • het recht op non-discriminatie bij de boeking van een vlucht of bij de aankoop van een vliegtuigticket; 
 • het recht om op dezelfde wijze te reizen als de andere passagiers (behalve om veiligheidsredenen); 
 • het recht op informatie over de toegepaste veiligheidsregels van de luchtvaartmaatschappijen; 
 • het recht op bijstand op de luchthavens (bij vertrek, aankomst, doorreis) en aan boord van de vliegtuigen;  
 • het recht om gratis twee mobiliteitshulpmiddelen te vervoeren. 

 

Contact

Contact Fields

logo your Europe

 

 

 

 

 

Help us improve