Klachten

Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot bepaalt specifieke rechten voor de luchtvaartpassagiers, in de volgende gevallen: instapweigering, annulering of langdurige vertraging van vluchten.
Als uw klacht voor compensatie werd door de luchtvaartmaatschappij geweigerd en hun antwoord niet bevalt kunt u een klacht hier richten. Meer details over Verordening 261/2004 vindt u via de link “Your Europe” onderaan de pagina.

 

Bij niet-naleving van de passagiersrechten die in de Europese verordeningen zijn vastgelegd, moeten de benadeelde passagiers hun klacht eerst richten tot de betrokken luchtvaartmaatschappij of de betrokken luchthaven.

Als de luchtvaartmaatschappij niet binnen een redelijke termijn (6 weken) antwoordt of als het antwoord niet bevalt, kunnen zij zich vervolgens richten tot de nationale instantie bevoegd voor de toepassing van de reglementering. Deze instantie zal de klacht onderzoeken.

De contactgegevens van de bevoegde nationale instanties vindt u in de onderstaande documenten.

Het directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV) van de FOD Mobiliteit en Vervoer is belast met de toepassing van verordening (EG) 261/2004 voor wat betreft:

  • vluchten vertrekkend van luchthavens gelegen op het Belgisch grondgebied;
  • vluchten vertrekkend van een luchthaven in een derde land (dat wil zeggen een land buiten het grondgebied van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland of Zwitserland), met als bestemming een luchthaven die is gevestigd op het Belgische grondgebied, in zoverre de luchtvaartmaatschappij die de vlucht uitvoert, een communautaire luchtvaartmaatschappij is.

Het directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV) van de FOD Mobiliteit en Vervoer is tevens de instantie die bevoegd is voor de toepassing van Verordening 1107/2006 voor wat betreft:

  • personen met een handicap of met een beperkte mobiliteit die per luchtvervoer reizen en die gebruikmaken of voornemens zijn gebruik te maken van commerciële luchtdiensten voor passagiers voor het vertrek van, de doorreis via of de aankomst op een Belgische luchthaven;
  • passagiers op vluchten vertrekkend van een luchthaven in een derde land (dat wil zeggen een land buiten het grondgebied van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland of Zwitserland), met als bestemming een luchthaven die is gevestigd op het Belgische grondgebied, in zoverre de luchtvaartmaatschappij die de vlucht uitvoert, een communautaire luchtvaartmaatschappij is.

Indien u een geschil heeft met een Belgische luchtvaartmaatschappij dat geen betrekking heeft op de hierboven genoemde gevallen, kunt u zich tot de ombudsdienst voor consumenten wenden.

Indien u een geschil heeft met een Europese luchtvaartmaatschappij dat geen betrekking heeft op de hierboven genoemde gevallen, kan u contact opnemen met het Europees Centrum voor Consumentenbescherming.

Voor een alternatieve geschillenoplossing, zie https://economie.fgov.be/nl/themas/online/belmed-onlinebemiddeling/belmed-uw-partner-alternatieve.

 

Contact

Denied Boarding Authority
FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV)
Strategische Cel - Passagiersrechten
City Atrium (6de verdieping - locker PAX)  
Vooruitgangstraat 56
B - 1210 Brussel

Tel: +32 (0)2 277 44 00 (tussen 9 en 12u)
Mail :passenger.rights@mobilit.fgov.be
 
Onze afdeling passagiersrechten ontvangt momenteel een groot aantal klachten. Deze instroom heeft een aanzienlijke achterstand veroorzaakt in de behandeling van klachten en informatieaanvragen. Wij streven ernaar om de achterstand zo snel mogelijk weg te werkenn. Dank u voor uw begrip.
 
laatste update: 26/02/2021