Wetgeving en reglementering

Annex 13 van het Verdrag inzake internationale burgerluchtvaart dat werd getekend in 1944 te Chicago, bepaalt de internationale normen en aanbevolen praktijken waarbinnen een ongeval en incident in de burgerluchtvaart moet worden onderzocht. Deze bepalingen werden voor België in het Koninklijk Besluit van 9 december 1998 gegoten. Vanaf 20 oktober 2010 werd de Europese Verordening 996/2010 van kracht. Dit bepaalt nu het kader waarbinnen AAIU(Be) optreedt.

ENCASIA

Artikel 7 van Verordening (EU) Nr. 996/2010 verplichtte de lidstaten om hun luchtvaartveiligheidsonderzoeksinstanties een Europees netwerk (European Network of Civil Aviation Safety Investigation Authorities) te laten oprichten, bestaande uit de hoofden van de onderzoeksinstanties van de lidstaten.

De missie van het netwerk is om de kwaliteit van de veiligheidsonderzoeken in de luchtvaart verder te verbeteren en om de onafhankelijkheid van de nationale onderzoeksinstanties te versterken. Het moet in het bijzonder strenge normen voor de onderzoeksmethoden en de opleiding van de onderzoekers bevorderen. De gedetailleerde activiteiten van het netwerk worden gedefinieerd in haar jaarlijkse werkprogramma.