Veiligheidsfeedback

Naast het formuleren van aanbevelingen, wil de AAIU(Be) met de 'Safety Feedback' en 'Technical Safety Note' ook preventief en sensibiliserend werken door het verspreiden van getrokken lessen en het promoten van goede praktijken om zo de veiligheid binnen de burgerluchtvaart te verbeteren. De onderwerpen komen zowel voort uit onderzoeken volgens Europese Verordening (EU) 996/2010 over het onderzoek van luchtvaartongevallen als de rapporteringen gemaakt door piloten, luchtverkeersleiders, technici,.. volgens Europese Verordening (EU) 376/2014. De nota's zijn anoniem gemaakt en de veiligeheidsboodschappen zijn mede tot stand gekomen met de hulp van vlieginstructeurs, luchtverkeersleiders, technici,.

 Technical Safety Note

Safety Feedback