Andere veiligheidspublicaties

 

Naast het formuleren van aanbevelingen naar aanleiding van het onderzoek van ongevallen en incidenten, wil de AAIU(Be) ook preventief en sensibiliserend werken door het promoten van goede praktijken om zo de veiligheid binnen de burgerluchtvaart te verbeteren. Dit gebeurt onder andere door het publiceren van veiligheidsinformatienota’s (Safety Information Note) en feedback over decision making  (Safety Feedback).