Andere veiligheidspublicaties

Safety Information Notes

Naast het formuleren van aanbevelingen naar aanleiding van het onderzoek van ongevallen en incidenten, wil de AAIU(Be) ook preventief en sensibiliserend werken door het promoten van goede praktijken om zo de veiligheid binnen de burgerluchtvaart te verbeteren. Dit gebeurt onder andere door het publiceren van veiligheidsinformatienota’s (Safety Information Note) en feedback over decision making  (Safety Feedback).

European Strategic Safety Initiative (ESSI)

Het European Strategic Safety Initiative (ESSI is een partnerschap, op Europees niveau, over de luchtvaartveiligheid tussen EASA, andere regelgevende instanties en de industrie. Het doel van ESSI is de veiligheid voor de burgers in Europa en wereldwijd verder te verbeteren door veiligheidsanalyse, implementatie van kosteffectieve actieplannen en overleg met andere veiligheidsinitiatieven wereldwijd. ESSI werd in juni 2006 opgericht en bestaat uit 3 pijlers:

  • General Aviation Safety Team (EGAST)
  • Commercial Aviation Safety Team (ECAST)
  • Helicopter Safety Team (EHEST)

Safety information note