Veiligheidsaanbevelingen

Het 'Safety Recommendations Information System' (SRIS) is de Europese centrale database voor veiligheidsaanbevelingen in de burgerluchtvaart. SRIS draagt bij aan de implementatie van EU-verordening 996/2010 door een gecentraliseerde en gestandaardiseerde manier aan te bieden voor het verzamelen, delen en analyseren van veiligheidsaanbevelingen die voortvloeien uit onderzoeken naar luchtvaartongevallen en ernstige incidenten.

 

Via onderstaande link kunnen alle veiligheidsaanbevelingen door het publiek worden geraadpleegd.