Ongevallen en incidenten

Nieuws

Revisie circulaire ACCID-01

 

Publicatie eindversalg van een incident met een ULM ATEC Zephyr 2000 - 03/01/2018

Op 11 juni 2016 is het doek van de bovenzijde van de rechtervleugel gescheurd tijdens volle vlucht. Het eindverslag (opgesteld in het Engels) van het onderzoek vindt u hier.

 

Publicatie eindverslag ongeval tijdens het opstijgen met een Jodel D92 vliegtuig - 10/11/2017

Op 8 april 2017 is het vliegtuig tijdens het opstijgen in overtrokken toestand geraakt met een draai naar rechts en een brutale impact op de grond als gevolg. Het eindverslag (opgesteld in het Engels) van het onderzoek vindt u hier.

 

Publicatie eindverslag ongeval tijdens de landing met een Alexander Schleicher ASK-13 zweefvliegtuig - 10/11/2017

Op 7 mei 2016 heeft een leerling-piloot niet afgerond tijdens het landen tijdens zijn eerste solovlucht. Het zweefvliegtuig heeft brutaal de grond geraakt voor de drempel van de landingsbaan. Het eindverslag (opgesteld in het Engels) van het onderzoek vindt u hier.

 

Publicatie eindverslag ernstig incident tijdens de landing met  een Robin DR400 sleepvliegtuig - 16/10/2017

Op 11 juni 2015 realiseerde de piloot van een sleepvliegtuig zich niet dat de sleepkabel niet was ingetrokken. Tijdens de landing heeft deze kabel brutaal de romp van zweefvliegtuig, dat aan de rand van de startbaan stond opgesteld, geraakt. Het eindverslag (opgesteld in het Engels) van het onderzoek vindt u hier.

 

 

 

 

Over

 

Volgens Annex 13 van het verdrag inzake internationale burgerluchtvaart (Chicago, 1944) moet het onderzoek van luchtvaartongevallen en ernstige incidenten worden uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de staat waar het ongeval of het ernstige incident plaatsvond. Een staat kan de uitvoering van het onderzoek delegeren aan een andere staat of om bijstand verzoeken. In alle gevallen dient het onderzoek door een onafhankelijke veiligheidsonderzoeksinstantie te gebeuren.

In overeenstemming met Annex 13 is het niet het doel van het onderzoek van luchtvaartongevallen om schuld of aansprakelijkheid aan te duiden. Het enige oogmerk van het onderzoek en het eindverslag is de vaststelling van de oorzaken, en het definiëren van aanbevelingen om ongevallen en incidenten in de toekomst te voorkomen.

In België werd hiertoe volgens het KB van 8 december 1998 de autonome cel voor onderzoek van luchtvaartongevallen en –incidenten opgericht. Deze cel kreeg de naam Air Accident Investigation Unit (Belgium), afgekort AAIU(Be), en valt rechtstreeks onder de bevoegdheid van de federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer en is functioneel onafhankelijk, in het bijzonder van het directoraat-generaal Luchtvaart. Deze cel werkt actief mee aan het tot stand houden en het verbeteren van de veiligheid binnen de burgerluchtvaart.