ENCASIA

Changed
08/08/2023

In januari 2011 werd een Europees netwerk van autoriteiten opgericht voor veiligheidsonderzoeken in de burgerluchtvaart. Dit netwerk kreeg de naam ENCASIA: ‘European Network of Civil Aviation Safety Investigation Authorities’.

Missie

Het netwerk dient om de kwaliteit van de veiligheidsonderzoeken in de luchtvaart verder te verbeteren en om de onafhankelijkheid van de nationale onderzoeksinstanties te versterken. Dit onder meer door de uitwisseling van informatie en beste praktijken te bevorderen. Ook het coördineren en organiseren van peer-reviews, opleidingsactiviteiten en programma’s voor het verder ontwikkelen van de vaardigheden van de onderzoekers behoort tot de opdracht. Om deze doelstellingen te bereiken werden hiertoe verschillende werkgroepen opgericht.

Belgische deelname

België verleent actieve medewerking aan ENCASIA door administratieve steun te verlenen voor het financiële beheer van de EU-subsidies. België leidt ook Werkgroep 1 die, met de hulp van de Europese Commissie, de ENCASIA-website heeft opgezet en ook beheert. Verder is er een actieve deelname aan de verschillende activiteiten van ENCASIA: de peer reviews, de workshops en de plenaire vergaderingen met de hoofden van de onderzoeksinstanties.

Meer info vindt u op de website van de Europese Commissie.