Milieueffectenstudie

Het eerste verslag van de door de minister van Mobiliteit, François Bellot, bestelde milieueffectstudie over de problematiek van de geluidshinder ingevolge de exploitatie van de luchthaven werd aan de overheid bezorgd.

 

Dit verslag slaat op de eerste fase van de studie, die erop gericht is de huidige toestand in kaart te brengen om de activiteit van de luchthaven (in zijn geheel) en de toepassing van alle luchtvaartvoorschriften en -procedures (veiligheidsmaatregelen, exploitatiebeperkende maatregelen, vliegroutes en gebruiksvoorwaarden ervan, windnormen, ...) op een wetenschappelijk onderbouwde, onafhankelijke en transparante wijze te objectiveren tegenover de geluidshinder die eruit voortvloeit.

 

Een tweede fase loopt momenteel en moet alternatieve oplossingen voorleggen die kunnen leiden tot een afzwakking van de geluidshinder. Deze tweede fase kan ook er ook voor zorgen dat de vaststellingen uit de eerste fase evolueren, waardoor deze vaststellingen in dit stadium als voorlopig moeten worden beschouwd.

 

In deze eerste fase heeft het studiebureau Envisa de gehoorde verklaringen en standpunten van de stakeholders verwerkt op grond van zijn ervaring en van zijn wetenschappelijke deskundigheid. Er waren ontmoetingen met een breed panel van actoren in dit dossier (verenigingen van buurtbewoners, Brussels Airport Company, Belgocontrol, luchtvaartmaatschappijen, Gewesten, administraties, ...).