Milieubeleid

Het milieubeleid van het directoraat-generaal Luchtvaart wordt bepaald:

  • door het regeerakkoord van 1 december 2011;
  • door de beleidsnota van de Staatssecretaris voor Mobiliteit;
  • door het actieplan van het Koninkrijk België, dat eind 2011 bij de Internationale Organisatie voor de Burgerluchtvaart werd ingediend, overeenkomstig de beslissing van de vergadering A37-19.