Tijdelijke toelating tot overvliegen (niet-ICAO)

Deze wordt afgeleverd aan toestellen die ingeschreven zijn in het buitenland en die niet beschikken over een standaard bewijs van luchtwaardigheid conform de bepalingen van Bijlage 8 van het Verdrag van Chicago. Ze wordt afgeleverd voor een periode van maximum één jaar en is beperkt tot maximaal 30 dagen per jaar.

Het aanvraagformulier, juist ingevuld en vergezeld van de nodige documenten, moet ten laatste 10 werkdagen vóór de eerste geplande vlucht ingediend worden.

Opmerkingen

De geldigheid van de toelating tot vliegen is verbonden aan de geldigheid van het document waardoor het luchtvaartuig tot het luchtverkeer werd toegelaten in het land van oorsprong. Vervalt de toelating tot vliegen in het land van oorsprong, dan vervalt de toelating ook in België.

Voor luchtvaartuigen met een tijdelijke toelating tot vliegen boven het Belgisch grondgebied is elke commerciële activiteit verboden.