Annex I

Om een nationale vliegtoelating te bekomen moet de aanvrager het aanvraagformulier voor afgifte van een vliegtoelating naar het DGLV sturen (Aanvraag tot het bekomen van een luchtvaartpas).

 

Deze vliegtoelating is enkel geldig in België. Indien de houder van de vliegtoelating een vlucht wil uitvoeren in of naar het buitenland, dan moet deze toelating gevalideerd worden door de luchtvaartautoriteiten van de betrokken landen.

 

Het formulier en zijn bijlagen moeten via mail worden verstuurd naar: generalaviation@mobilit.fgov.be