Permanente luchtwaardigheid

Ieder in België ingeschreven luchtvaartuig moet beschikken over een geldig Bewijs van Luchtwaardigheid van het EASA en het overeenstemmende certificaat van herbeoordeling van de luchtwaardigheid (ARC) of over een geldig Bewijs van Luchtwaardigheid van de ICAO of over een gelijkwaardige vliegvergunning. Het ARC, het Bewijs van Luchtwaardigheid van de ICAO en de vliegvergunning zijn slechts een bepaalde periode geldig. Aan het eind van deze periode (vermeld op het respectieve certificaat) moet dit certificaat worden verlengd. Bij inlevering of intrekking moet het certificaat teruggestuurd worden naar het directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV).

Er bestaan vier opties afhankelijk van het certificaat dat voor het luchtvaartuig werd afgeleverd.

ARC EASA-formulier 15a

Algemeen

Dit formulier wordt afgeleverd door het DGLV in overeenstemming met de Europese verordening (EU)1321/2014, bijlage I, subdeel I.

Voor alle in het commercieel luchttransport gebruikte luchtvaartuigen, en luchtvaartuigen met een maximale startmassa van meer dan 2730 kg (behalve ballonnen) moet aan het DGLV een aanbeveling worden bezorgd voor de aflevering van een ARC, opgesteld door een correct erkende managementorganisatie voor permanente luchtwaardigheid (CAMO). Dit geldt niet voor nieuwe luchtvaartuigen. Deze procedure wordt toegelicht in de DGLV-circulaire Airw-17 voor commerciële luchtvaart. Als het DGLV zelf een AR uitvoert, wordt het formulier "Certificate of Maintenance Review" gebruikt.

Voor alle niet in het commercieel luchtvervoer gebruikte luchtvaartuigen met een maximale startmassa van 2730 kg of minder, en ballonnen, kan het DG Luchtvaart een ARC afleveren op vraag van de eigenaar. Deze procedure wordt toegelicht in de DGLV-mededelingen 40, 42 en 48.

Geldigheid

Dit ARC is geldig voor een periode van 1 jaar, tenzij het DGLV de geldigheid beperkt om veiligheidsredenen. Een erkende managementorganisatie voor permanente luchtwaardigheid (CAMO) kan deze periode van 1 jaar tweemaal verlengen met 1 jaar als het luchtvaartuig zich in een gecontroleerde omgeving bevindt (zie verordening (EU)1321/2014, bijlage I, artikel M.A.901 voor de definitie van gecontroleerde omgeving) en er geen redenen zijn om het ARC in te trekken. De verlenging van de geldigheidsperiode omvat de jaarlijkse verlenging van het ARC voor 1 jaar in overeenstemming met een goedgekeurde procedure.

ARC EASA-formulier 15b

Algemeen

Dit formulier wordt afgeleverd door een op passende wijze erkende managementorganisatie voor permanente luchtwaardigheid (CAMO) in overeenstemming met de Europese verordening (EU)1321/2014, bijlage I, subdeel I en subdeel G). Deze procedure wordt toegelicht in de DGLV-circulaire Airw-17 voor commerciële luchtvaart.

Geldigheid

Dit ARC is geldig voor een periode van 1 jaar. De geldigheidsperiode kan tweemaal worden verlengd met een jaar tot 3 jaar als het luchtvaartuig zich in een gecontroleerde omgeving bevindt. Concreet betekent dit dat het ARC jaarlijks wordt verlengd (zie verordening (EU)1321/2014, bijlage I, artikel M.A.901 voor de definitie van gecontroleerde omgeving) in overeenstemming met een goedgekeurde procedure.

Informatie bestemd voor het DG Luchtvaart

Als een ARC EASA-Formulier 15b voor een Belgisch geregistreerd luchtvaartuig (OO-...) wordt afgeleverd of verlengd door een CAMO worden de volgende gegevens binnen 10 dagen verstuurd naar het DGLV:

  • een kopie van het ARC ( EASA-Formulier 15b)
  • huidige uren stand / cycli van het airframe
  • bevindingen (findings) die gevonden zijn tijdens het uitvoeren van de beoordeling van de luchtwaardigheid.

De gegevens kunnen verstuurd worden naar de volgende e-mail adressen:

Indien nodig, kan het DGLV bijkomende informatie vragen in overeenstemming met verordening (EU)1321/2014, bijlage I, artikel M.B.201.

Courtesy translation: Information to the BCAA

If an ARC EAS Form15b for an aircraft registered in Belgium (OO-...) is delivered or extended by a CAMO, the following information must be sent within 10 days to the BCAA:

  • a copy of the ARC ( EASA Form 15b)
  • current situation of flight hours / cycles of the airframe
  • the findings  found during the airworthiness review

This information can be sent to the following e-mail addresses:

The BCAA can demand further information as needed as foreseen in Commission Regulation (EU)1321/2014, annex I, article M.B. 201.

Bewijs van Luchtwaardigheid van de ICAO

Algemeen

Het Bewijs van Luchtwaardigheid (BvL) van de ICAO wordt verlengd door het DGLV in overeenstemming met de Belgische reglementering. Deze procedure wordt toegelicht in mededeling 11.

Geldigheid

Dit certificaat is geldig voor een periode van maximaal 1 jaar (KB van 15 maart 1954).

Luchtvaartpas voor Annex I

Algemeen

De luchtvaartpas wordt afgeleverd door het DGLV in overeenstemming met de Belgische reglementering voor luchtvaartuigen uit Annex I van Verordening (EG) 216/2008. Deze luchtvaartpas wordt afgeleverd krachtens het KB van 11 juli 2003.

Voor informatie over de luchtvaartpas van het EASA die wordt afgeleverd krachtens de Europese verordening (EG) 748/2012: ga naar onze webpagina over de vliegvergunning.

Geldigheid

Dit certificaat is geldig voor een periode vastgelegd door het DGLV.