Luchtwaardigheidsvoorschriften

Wat betreft de algemene luchtvaart zijn er standaardformulieren opgesteld voor de status van de luchtwaardigheidsvoorschriften.

 

De eindverantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, de volledigheid en het up-to-date houden van de status van de Airworthiness Directives ligt bij de eigenaar van elk luchtvaartuig of zijn afgevaardigde (exploitant / CAO / CAMO).  Deze moet de Airworthiness Directives controleren die van toepassing zijn op het luchtvaartuig  (inclusief motoren, propellers, onderdelen en apparaten) waarvoor de permanente luchtwaardigheid beheerd wordt. Zoals beschreven in het EASA besluit 2019/018/ED moet hierbij rekening gehouden worden met de informatie gepubliceerd door de state of design van het luchtvaartuig, de motor, de propeller, onderdelen en apparaten.


Deze tabellen met toepasselijke Airworthiness Directives, zijn opgesteld door het Directoraat-generaal Luchtvaart om haar stakeholders een gemakkelijk te lezen publicatie te bieden, die als ‘ ter informatie' moet worden beschouwd. Dit is geen officiële publicatie van het DGLV en het DGLV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten van welke aard dan ook als gevolg van de risico's die inherent zijn aan het gebruik van dit document. In het bijzonder is er geen garantie op de volledigheid of de up-to-date status van deze publicaties.

In het geval van verschillen tussen de tabellen van de ADs ter beschikking gesteld door het DGLV en de informatie die te vinden is op officiële websites van een State of Design, heeft de informatie op de website van de State of Design steeds voorrang.