Onderhoudsprogramma voor luchtvaartuigen

Elk in België ingeschreven luchtvaartuig moet een goedgekeurd onderhoudsprogramma voor luchtvaartuigen (AMP) hebben. In dit AMP wordt een gedetailleerd overzicht gegeven van het geplande onderhoud dat aan het luchtvaartuig moet worden uitgevoerd om het luchtwaardig te houden. Eenzelfde AMP kan gelden voor meerdere luchtvaartuigen, zolang dit AMP duidelijk de doeltreffendheid van iedere taak vermeldt, alsook de procedures die niet van toepassing zijn op alle vermelde luchtvaartuigen.

Het AMP moet gebaseerd zijn op het verslag van de Commissie voor Onderhoudsherziening (MRBR), het document voor onderhoudsplanning (MPD), het relevante hoofdstuk uit de onderhoudshandleiding van het luchtvaartuig (AMM) of enige andere geldende onderhoudsgegevens met informatie over het geplande onderhoud. Dit omvat ook alle onderhoudsgegevens met informatie over het geplande onderhoud voor componenten. Wanneer het AMP gebaseerd is op de logica van de onderhoudsstuurgroep of op conditietoezicht, moet in het overeenstemmende AMP een betrouwbaarheidsprogramma worden opgenomen.

De inhoud van het AMP moet minstens eenmaal per jaar worden herzien om de continuïteit van de geldigheid te verzekeren in overeenstemming met:

  • de operationele ervaring, instructies van de bevoegde instantie;
  • en eventuele nieuwe of herziene onderhoudsinstructies gepubliceerd door de TC-houder, de STC-houders en enige andere organisatie die dergelijke gegevens publiceert in overeenstemming met de verordening (EU) N°748/2012 van de Commissie.

Dit AMP en de navolgende amendementen worden goedgekeurd door de bevoegde instantie van de lidstaat waar het luchtvaartuig is ingeschreven (het DGLV voor in België ingeschreven luchtvaartuigen) of via een procedure die wordt aanvaard door de bevoegde instantie van de lidstaat van inschrijving, in overeenstemming met de Europese verordening (EU) 1321/2014, bijlage I, artikel M.1 en subdeel C, artikel M.A.302).

Departement Algemene Luchtvaart

  • Voor vliegtuigen en zweefvliegtuigen moet het AMP-formulier van het DGLV ‘BCAA-AMP_A-03’ naar het DGLV worden gestuurd voor goedkeuring in overeenstemming met de procedure toegelicht in de DGLV-circulaire Airw-37.
  • Voor ballonnen moet het AMP-formulier van het DGLV ‘BCAA-AMP_B-04’ naar het DGLV worden gestuurd voor goedkeuring in overeenstemming met de procedure toegelicht in de BCAA-circulaire Airw-39.
  • Voor luchtvaartuigen uit Annex I moet de bijlage van de DGLV-circulaire Airw-09 naar het DGLV worden gestuurd voor aanvaarding in overeenstemming met de procedure toegelicht in deze circulaire.

Departement Commerciële Luchtvaart

Voor grote luchtvaartuigen, luchtvaartuigen die worden gebruikt voor commercieel luchttransport en meermotorige helikopters wordt de procedure voor het opstellen, voorleggen en goedkeuren van een AMP-document toegelicht in de DGLV-circulaire Airw-41. In sommige specifieke gevallen kan een vereenvoudigd document, een onderhoudsspecificatie genaamd, worden gebruikt.

Voor eenmotorige helikopters wordt de procedure voor het opstellen, voorleggen en goedkeuren van een AMP-document toegelicht in de DGLV-circulaire Airw-38.