Onderhoudsprogramma voor luchtvaartuigen

Elk België geregistreerd luchtvaartuig moet een goedgekeurd of gedeclareerd onderhoudsprogramma (AMP) hebben, met enkele uitzonderingen (zie verordening EU 1321/2014, DEEL-ML). Dit AMP geeft een overzicht van het geplande onderhoud dat nodig is voor de permanente luchtwaardigheid van het vliegtuig. Hetzelfde AMP kan op meer dan één vliegtuig van toepassing zijn, mits de effectiviteit van elke taak duidelijk wordt aangegeven.

 

De inhoud van het AMP dient gebaseerd te zijn op het “Maintenance Review Board Report” (MRBR), op het “maintenance planning document” (MPD), op het (de) desbetreffende hoofdstuk(en) van het onderhoudshandboek voor luchtvaartuigen (AMM) of andere toepasselijke onderhoudsgegevens die informatie bevatten over gepland onderhoud, met inbegrip van onderhoud aan onderdelen. Indien van toepassing moet een betrouwbaarheidsprogramma worden opgenomen, bijvoorbeeld als het onderhoudsprogramma gebaseerd is op MSG-3-logica.

 

De inhoud van het AMP moet tenminste jaarlijks worden herzien om ervoor te zorgen dat deze geldig blijft rekening houdend met :

  • operationele situatie,
  • instructies van de bevoegde autoriteit (alleen in het geval van luchtvaartuigen die niet onder Deel-ML van EU 1321/2014 vallen),
  • alle nieuwe of herziene onderhoudsinstructies die door de houder van het typecertificaat (TC), de houders van een eventueel bijkomende typecertificaat (STC) en elke andere organisatie die dergelijke gegevens publiceert, worden opgesteld (ex : EASA MIP van Deel-ML van EU 1321/2014, ML.A.302 (d)),
  • alle verplichte vereisten (ex : ADs, Airworthiness Limitations,…),
  • mogelijke veranderingen in de vliegtuigconfiguratie,
  • de ervaring die is opgedaan tijdens het onderhoud,
  • de bevindingen van de herbeoordeling van de luchtwaardigheid (“Airworthiness Review”).