Luchtvaartuig onder Europese regelgeving

Flowchart

 

De verschillende mogelijkheden staan samengevat in onderstaande flowchart.

 

Image HTML map generator

 

 

 

Vluchtvoorwaarden

 

De vluchtvoorwaarden moeten voor elke afgifte van een luchtvaartpas worden bepaald. De Europese verordening bepaalt 2 types vluchtvoorwaarden:

 1. Deze die verband houden met de veiligheid van het ontwerp (“Safety of the design”). Deze vluchtvoorwaarden moeten door een behoorlijk goedgekeurde DOA of door het EASA worden goedgekeurd. De veiligheid van het ontwerp bevat de volgende gevallen:
  1. Luchtvaartuig niet in overeenstemming met het goedgekeurde ontwerp;
  2. Niet-naleving van een luchtwaardigheidsaanwijzing (AD), van een eis van certificering van onderhoud (CMR) of van een luchtwaardigheidsbeperking (AWL/ALI);
  3. De voorziene vlucht zal buiten de gecertificeerde vluchtenveloppe zijn;
  4. De luchtvaartpas is bedoeld voor niet commerciële activiteiten met een niet-complex luchtvaartuig of een type waarvoor een bewijs van luchtwaardigheid of beperkt bewijs van luchtwaardigheid niet van toepassing is. (Bv.: luchtvaartuig dat niet kan voldoen aan alle certificeringsspecificaties (CS) zoals de luchtvaartuigen zonder TC-houder, ...).

De aanvrager moet een aanvraagformulier (EASA formulier 37 dat ook het formulier 18b bevat)  naar EASA of naar een correct erkende DOA sturen om een EASA- of DOA-goedkeuring van de vluchtvoorwaarde te verkrijgen. Deze procedure is beschreven op de website van EASA.
In bepaalde gevallen kan de behoorlijk goedgekeurde DOA een door het EASA goedgekeurde specifieke procedure hebben en een ander formulier gebruiken dat gelijkwaardig is aan het formulier 18b.

 

 

 1. Deze die niet verband houden met de veiligheid van het ontwerp. Deze vluchtvoorwaarden kunnen door het DGLV of door een behoorlijk goedgekeurde DOA of POA worden goedgekeurd. Deze bepaling bevat, bijvoorbeeld, de volgende gevallen:
  1. Productietestvlucht om conformiteit aan te tonen;
  2. Vlucht voor afgifte of uitvoer van een nieuw luchtvaartuig waarvoor het design is goedgekeurd;
  3. Vlucht voor het aantonen van het behoud van overeenstemming met de al eerder door het EASA opgestelde normen.
  4. Positioneringsvluchten.

De aanvrager moet het door de behoorlijk goedgekeurde DOA of POA bepaalde formulier gebruiken om een goedkeuring  van de vluchtvoorwaarden van de DOA of de POA te verkrijgen. In dit geval geeft de de DOA of de POA de vlieg af.
Indien de aanvrager door het DGLV goedgekeurde vluchtvoorwaarden wenst, moet hij het aanvraagformulier voor goedkeuring van de vluchtvoorwaarden naar het DGLV sturen (aanvraagformulier FICdts van het DGLV).

 

Luchtvaartpas

De Europese verordening bepaalt twee vormen van luchtvaartpasen:

 • Formulier 20a afgegeven door het DGLV of
 • Formulier 20b afgegeven door een behoorlijk goedgekeurde CAMO, DOA of POA.

 

Luchtvaartpas afgegeven door het DGLV (Formulier 20a)

Om dit type luchtvaartpas te verkrijgen, moet de aanvrager het aanvraagformulier voor afgifte van een luchtvaartpas (aanvraagformulier PtoF van het DGLV) naar het DGLV  sturen met de nodige bijlagen zoals beschreven in dit aanvraagformulier zoals:

 • De bewijzen;
 • De, in het geval van voorwaarden betreffende de veiligheid van het design, goedgekeurde vluchtvoorwaarden;
 • De voorstellen van vluchtvoorwaarden in het geval van de voorwaarden die geen betrekking hebben op de veiligheid van het design.

Als de aanvraag door het DGLV als toereikend wordt beoordeeld, wordt een luchtvaartpas afgegeven en naar de aanvrager gestuurd.

 

Luchtvaartpas afgegeven door een CAMO of een DOA of een POA (Formulier 20b):

Om dit type autorisatie te verkrijgen, moet de aanvrager zich informeren bij de CAMO of bij de DOA of de POA over de te volgen procedure.

 1. CAMO (cfr: EU 1321/2014, M.A.711 (c)): in het geval van een luchtvaartuig gebruikt in commerciële luchtvervoer of een complex luchtvaartuig, kan de CAMO enkel een luchtvaartpas afgeven voor luchtvaartuigen onder beheer van deze CAMO. In het geval van een luchtvaartuig niet gebruikt in commercieel luchtvervoer, een niet complex luchtvaartuig of een balloon, kan de CAMO een luchtvaartpas afgeven.
 2. DOA (cfr: EU 748/2012, 21.A.263 (c) 7): de DOA kan een luchtvaartpas afgeven voor een luchtvaartuig dat die DOA ontworpen of gewijzigd heeft en waarvoor die DOA de configuratie controleert.

 3. POA (cfr: EU 748/2012, 21.A.163 (e) ): de POA kan een luchtvaartpas afgeven voor een luchtvaartuig dat die POA geproduceerd heeft en waarvoor die POA de configuratie controleert.

 

Een kopie van de door een organisatie afgegeven luchtvaartpas (EASA Formulier 20b) moet naar het DGLV gestuurd worden.

 

Contact

 

Voor de niet-complexe luchtvaartuigen kan het formulier en zijn bijlagen via mail worden verstuurd naar generalaviation@mobilit.fgov.be

Voor de luchtvaartuigen die voor commercieel vervoer worden gebruikt en/of voor de complexe luchtvaartuigen kunnen de formulieren en hun bijlagen via mail worden gestuurd naar: commercialaviation@mobilit.fgov.be