Luchtvaartpas

Luchtvaartuig onder Annex I van de Europese basisregelgeving (EC 216/2008)

 

In geval van een luchtvaartuig geregistreerd in België en deel uitmakend van de Annex I van de Europese basisregelgeving, is de Belgisch regelgeving van toepassing (K.B. 11 juli 2013).

Een nationale luchtvaartpas wordt in het algemeen afgeleverd wanneer de aflevering van een bewijs van luchtwaardigheid of een beperkte bewijs van luchtwaardigheid vertraagd is om welke reden dan ook.
Die nationale luchtvaartpas kan worden aangevraagd in volgende gevallen:

  • uitvoeren van controlevluchten;
  • luchtvaartuigen in ontwikkeling;
  • overvliegen van een luchtvaartuig;
  • tijdens het invoeren van een luchtvaartuig.

 

Luchtvaartuig onder Europese regelgeving

 

Toepasbaarheid

Een luchtvaartpas wordt in het algemeen afgegeven wanneer een luchtwaardigheidsbewijs tijdelijk niet geldig is, bijvoorbeeld als gevolg van een beschadiging, of wanneer een luchtwaardigheidsbewijs niet kan worden afgegeven. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer het luchtvaartuig niet voldoet aan de essentiële luchtwaardigheidsvereisten of wanneer de overeenstemming met deze vereisten nog niet is aangetoond, maar het luchtvaartuig toch veilig kan vliegen.

Een meer gedetailleerde lijst van de voorwaarden wordt gegeven in de verordening (EU) nr. 748/2012 (Deel 21, subdeel P) van de Europese Commissie.

 

De Europese regelgeving bepaalt drie mogelijkheden:

  1. Een erkende organisatie (DOA (ontwerporganisatie) of POA (productieorganisatie)) kan een goedkeuring verkrijgen om de vluchtvoorwaarden goed te keuren en een luchtvaartpas (formulier 20b van EASA) onder bepaalde voorwaarden af te geven. In dat geval moet binnen een termijn van 3 dagen een kopie van de afgegeven luchtvaartpas naar de bevoegde autoriteit (het Directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV) voor een in België ingeschreven luchtvaartuig) worden gestuurd.
  2. Een erkende organisatie (CAMO (luchtwaardigheidsbeheerbedrijf)) kan een goedkeuring verkrijgen om een luchtvaartpas (formulier 20b van EASA) onder bepaalde voorwaarden af te geven. Deze afgifte van een luchtvaartpas is enkel mogelijk indien de CAMO de door het DGLV of door een erkende DOA of door het EASA, naargelang van de omstandigheden, goedgekeurde vluchtvoorwaarden heeft ontvangen. In dat geval moet binnen een termijn van 3 dagen een kopie van de afgegeven luchtvaartpas naar de bevoegde autoriteit (het Directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV) voor een in België ingeschreven luchtvaartuig) worden gestuurd.
  3. Voor een luchtvaartuig geregistreerd in België, kan het DGLV van een luchtvaartpas (formulier 20a) uitgeven met de passende vluchtvoorwaarden na ontvangst en analyse van een door de verzoeker ingediende vliegtoelatingsaanvraag.

 

Bereik van de geldigheid

Deze luchtvaartpas is enkel geldig in de Europese landen die behoren tot EASA. Wanneer de houder van deze luchtvaartpas een vlucht wil uitvoeren buiten dit gebied, dan moet de toelating gevalideerd worden door de luchtvaartautoriteiten van de betrokken landen.