Initiële luchtwaardigheid

Een bewijs van luchtwaardigheid is een certificaat dat wordt afgeleverd voor eender welk luchtvaartuig dat als luchtwaardig wordt beschouwd en beantwoordt aan de certificeringsvereisten. Dit certificaat moet tijdens elke vlucht aan boord zijn.

Er zijn vier verschillende soorten luchtwaardigheidsbewijzen:

  • Het Bewijs van Luchtwaardigheid (EASA-formulier 25) afgeleverd voor een door het EASA gecertificeerd luchtvaartuig. Dit certificaat moet vergezeld zijn van een geldig certificaat van herbeoordeling van de luchtwaardigheid (EASA-formulier 15a of EASA-formulier 15b).
  • Het beperkt Bewijs van Luchtwaardigheid (EASA-formulier 24) afgeleverd voor een luchtvaartuig waarvoor het EASA een beperkt typecertificaat of specifieke luchtwaardigheidsspecificaties heeft opgesteld. Dit certificaat moet vergezeld zijn van een geldig certificaat van herbeoordeling van de luchtwaardigheid (EASA-formulier 15a of EASA-formulier 15b).
  • Het Bewijs van Luchtwaardigheid van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) afgeleverd voor een luchtvaartuig uit de categorie luchtvaartuigen opgenomen in Bijlage I van de Europese Verordening (EG) nr. 216/2008.
  • Het beperkt Bewijs van Luchtwaardigheid afgeleverd voor een luchtvaartuig.

Meer informatie over het certificaat van herbeoordeling van de luchtwaardigheid (ARC) is terug te vinden onder op de pagina over permanente luchtwaardigheid.

EASA Bewijs van Luchtwaardigheid (EASA-formulier 25)

Certificeringsvereisten

Dit certificaat wordt afgeleverd overeenkomstig de laatst herziene versie van de verordening (EU) nr. 748/2012, Subdeel H. De typecertificaatgoedkeuring, het beperkte typecertificaat en de specifieke luchtwaardigheidsspecificaties van het EASA zijn terug te vinden op de website van het EASA.

De te volgen procedure voor de aflevering van dit soort certificaat door het DGLV is terug te vinden:

Geldigheid

Dit certificaat blijft geldig zolang:

  • het luchtvaartuig overeenstemt met het typeontwerp of het beperkte typeontwerp of de specifieke luchtwaardigheidsspecificaties;
  • en het luchtvaartuig voldoet aan de vereisten voor permanente luchtwaardigheid;
  • en het luchtvaartuig ingeschreven blijft in hetzelfde nationale luchtvaartuigregister.

Bij inlevering of intrekking moet het certificaat teruggestuurd worden naar het DGLV.

ICAO Bewijs van Luchtwaardigheid

Certificeringsvereisten

Dit certificaat wordt afgeleverd in overeenstemming met de Belgische reglementering.

Geldigheid

Dit certificaat is één jaar geldig. Voor de verlenging van de geldigheid ervan vindt u meer informatie op de pagina over permanente luchtwaardigheid. Bij inlevering of intrekking moet het certificaat teruggestuurd worden naar het DGLV.