Bewijs van Luchtwaardigheid voor uitvoer

Een Bewijs van Luchtwaardigheid voor uitvoer is een certificaat dat wordt afgeleverd voor eender welk in België ingeschreven luchtvaartuig dat de eigenaar wil uitvoeren naar een staat die geen Europese lidstaat is (een derde land).

Het Bewijs van Luchtwaardigheid voor uitvoer is geen vergunning voor het gebruik van het luchtvaartuig. Indien de aanvrager met het luchtvaartuig wenst te vliegen, moet hij een vliegvergunning aanvragen.

De geldende reglementering voor het Bewijs van Luchtwaardigheid voor uitvoer is de Belgische reglementering (KB 15 maart 1954 tot regeling der luchtvaart). De details van deze procedure worden toegelicht in de Belgische circulaire Airw-42.

Dit soort certificaat geldt niet voor luchtvaartuigen die de eigenaar wil laten inschrijven in een andere Europese lidstaat. In dat geval gaat het om een overdracht van luchtvaartuigen die geregeld wordt door de Europese verordening ((EU) 1321/2014, Bijlage I, M.A.903).