ULM

Een ultralicht motorluchtvaartuig is een vliegtuig of amfibie van het type eenzitter of tweezitter waarvan de overtreksnelheid Vso (landingsconfiguratie, motor in traagloop) niet meer bedraagt dan 65 km/u, (35,1 knopen) Corrected Air Speed en waarvan de hoogst toegelaten opstijgmassa niet groter is dan:

  • 300 kg voor een vliegtuig van het type eenzitter;
  • 315 kg voor een vliegtuig van het type eenzitter uitgerust met een noodvalschermsysteem bevestigd aan de cel;
  • 450 kg voor een vliegtuig van het type tweezitter;
  • 472,5 kg voor een vliegtuig van het type tweezitter, uitgerust met een noodvalschermsysteem bevestigd aan de cel;
  • 330 kg voor een amfibie of een vliegtuig gemonteerd op vlotters, van het type eenzitter;
  • 495 kg voor een amfibie of een vliegtuig gemonteerd op vlotters, van het type tweezitter, voor zover een ultralicht motorluchtvaartuig dat zowel, in staat is te opereren als normaal vliegtuig of op vlotters, onder de beide vastgestelde begrenzingen voor de hoogst toegelaten opstijgmassa blijft al naargelang het geval.

Hefschroefvliegtuigen en luchtvaartuigen van het "foot-launched" type vallen niet onder deze definitie.

De geldende reglementering voor de beperkte toelating tot het luchtverkeer is de Belgische reglementering (KB 25 mei 1999). De details van deze procedure worden toegelicht in de Belgische circulaire AIRW-12.

De toelating tot het luchtverkeer van een ultralicht motorluchtvaartuig wordt verleend door de uitreiking van een beperkt toelating tot het luchtverkeer (BTTL).

Alle toestellen waarvoor een typetoelating werd bekomen en waarvoor dus een BTTL kan worden afgeleverd, zijn te vinden op een lijst ("toegelaten ULM"). Deze lijst wordt door het DGLV "up-to-date" gehouden en doorgestuurd naar de BULMF.

De belangrijkste informatie die nuttig is voor de gebruikers van ultralichte motorluchtvaartuigen is kort samengevat in een "informatienota aan de gebruikers" die door het DGLV wordt gepubliceerd.

Contact

Voor meer informatie over ULM luchtvaartuigen kan u volgende personen contacteren:

Philippe Brotcorne
Belgian Civil Aviation Authority
Tel: +32 (0)2 277 41 55
Mail: philippe.brotcorne@mobilit.fgov.be