Amateurconstructie

De voorwaarden opgelegd voor de toelating tot het luchtverkeer van lichte vliegtuigen gebouwd door amateurs zijn bepaald in de circulaire  CIR/AIRW-03 (PDF, 499.46 KB).

De voorwaarden opgelegd voor de toelating tot het luchtverkeer van lichte helikopters gebouwd door amateurs zijn bepaald in de circulaire  CIR/AIRW-24 (PDF, 1.23 MB).

De toelating tot het luchtverkeer van lichte vliegtuigen en lichte helikopters gebouwd door amateurs wordt verleend door een beperkt bewijs van luchtwaardigheid (BBVL).

Lichte vliegtuigen en lichte helikopters waarvan de constructie door een amateur is toegelaten zijn op lijsten gezet. Deze lijsten zijn worden door het DGLV "up to date" gehouden.

Contact

Voor meer informatie over amateurconstructies kan u volgende personen contacteren:

Philippe Brotcorne
Belgian Civil Aviation Authority
Private Aviation Department
Tel: +32 (0)2 277 41 55
Mail: philippe.brotcorne@mobilit.fgov.be