Annex I toestellen

De Europese regelgeving definieert een aantal categorieën van luchtvaartuigen waarvoor de nationale regelgeving van toepassing is, de zogenaamde ’Annex I’-luchtvaartuigen. Deze staan beschreven in een bijlage I van de Europese regelgeving (EC) 216/2008.

Er wordt een onderscheid gemaakt  tussen de volgende luchtvaartuigen:

  • luchtvaartuigen met een Houder van het Type Cetificaat;
  • ULM;
  • amateurconstructie;
  • paramotor;
  • historische vliegtuigen (KB in ontwerp);
  • drones.

Technische controle en bewijs van luchtwaardigheid

Na een technische controle van het luchtvaartuig door het directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV) wordt één van de volgende documenten afgeleverd:

  • Bewijs van Luchtwaardigheid (volgens ICAO-regelgeving);
  • Beperkt Bewijs van Luchtwaardigheid (amateurconstructie);
  • Beperkte toelating tot het luchtverkeer (ULM);
  • Luchtvaartpas.

Opvolging luchtwaardigheid

De eigenaar is verantwoordelijk voor de opvolging van de luchtwaardigheid van zijn luchtvaartuig.

Het DGLV voert jaarlijks een technische controle uit om het Bewijs van Luchtwaardigheid te verlengen, behalve voor ULM.