Luchtwaardigheid

Luchtwaardigheid heeft te maken met het ontwerp, het onderhoud, de herstelling en het veilige gebruik van een luchtvaartuig.

De luchtwaardigheid van een luchtvaartuig betreft diverse fasen, gaande van de eerste goedkeuring van een nieuw luchtvaartontwerp tot het verzekeren van de permanente veiligheidsvoorschriften voor een luchtvaartuig. De meeste goedkeuringen voor nieuwe in Europa gebouwde luchtvaartuigen worden afgeleverd door het Europese Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (European Aviation Safety Agency - EASA). Op die manier kunnen constructeurs één goedkeuring krijgen voor het volledige continent, die vervolgens in alle lidstaten van de EU wordt erkend.

Luchtvaartuigen die buiten Europa zijn gebouwd, worden normaal gezien gecertificeerd door de regelgevende instanties in het betrokken land. Indien de aanvrager in dit laatste geval het luchtvaartuig wil inschrijven in een Europese lidstaat, moet worden nagegaan of de certificering erkend wordt door het EASA, dan wel of het EASA voor dit luchtvaartuigtype een specifiek typecertificaat en/of een gegevensblad van het typecertificaat heeft opgesteld. Deze informatie is terug te vinden op de website van het EASA (Products Certification). Dit specifieke aspect geldt ook voor iedere wijziging die wordt aangebracht aan een in een Europese lidstaat ingeschreven luchtvaartuig.

Met het oog op kwesties inzake permanente luchtwaardigheid en certificering heeft het EASA diverse internationale samenwerkingsovereenkomsten ondertekend met andere landen buiten de Europese Unie. Deze afspraken en bilaterale overeenkomsten zijn terug te vinden op de website van het EASA (International Cooperation).

Contact: generalaviation@mobilit.fgov.be of commercialaviation@mobilit.fgov.be