Inschrijving van luchtvaartuigen

Om uw luchtvaartuig in te schrijven of te registreren, dient u één van de onderstaande formulieren in te vullen. U kunt het per post opsturen of u kan langskomen bij de Technische Directie.

Opgelet: de uitreiking van een bewijs van inschrijving betekent niet dat het luchtvaartuig tot het luchtverkeer wordt toegelaten. Hiervoor moeten nog andere technische documenten worden uitgereikt (bewijs van luchtwaardigheid, typecertificaat, …).

Procedure voor de schrapping van luchtvaartuigen

Voor het schrappen van een luchtvaartuig uit het Belgische luchtvaartregister volstaat een aanvraag per brief of per e-mail. Belangrijk is dat deze aanvraag afkomstig is van de persoon (of personen indien er meerdere houders zijn) of onderneming die vermeld staat op het Registratiebewijs. Een aantal originele certificaten dienen ook teruggestuurd te worden naar het DGLV, Technische Directie.

Gelieve de volgende documenten te sturen:

 1. Een gehandtekende brief of mail door de bevoegde titularis (persoon of onderneming vermeld op het registratiebewijs) met de reden van de schrapping, alsook het land van bestemming indien het luchtvaartuig wordt uitgevoerd naar het buitenland. In geval van meerdere titularissen dient de brief te worden ondertekend door elke titularis van het inschrijvingsbewijs. Eventueel kan ook een nieuwe eigenaar van het toestel deze aanvraag tot schrapping doen. In dit laatste geval moet de verkoopovereenkomst aan de aanvraag worden toegevoegd.
   
 2. Het originele inschrijvingsbewijs/registratiebewijs van het te schrappen toestel;
   
 3. Het origineel certificaat van luchtwaardigheid;
   
 4. Het origineel geluidscertificaat (indien van toepassing en indien het luchtvaartuig getransfereerd(a) of geëxporteerd(b) wordt naar een ander land of indien het luchtvaartuig niet verkocht wordt aan een nieuwe eigenaar) ;
   
 5. Het origineel Certificaat van Herbeoordeling van luchtwaardigheid (ARC) (indien van toepassing en indien het luchtvaartuig geëxporteerd(b) wordt naar een ander land of indien het luchtvaartuig niet verkocht wordt aan een nieuwe eigenaar).

 

 1. Getransfereerd luchtvaartuig : is een luchtvaartuig dat geregistreerd zal worden naar een andere lidstaat van de Europese Unie.
 2. Geëxporteerd luchtvaartuig : is een luchtvaartuig dat geregistreerd zal worden in een land dat geen lid is van de Europese Unie.

 

Contact

FOD Mobiliteit en Vervoer
DG Luchtvaart
Technische Directie
City Atrium
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

 

Telefoon

Voor Inschrijvingen is de Technische Directie telefonisch bereikbaar op het nummer+32 (0)2 277 44 48.

Drones : Dinsdag en donderdag 8h30 - 12h00

02/277.43.07 (NL)

02/277.43.08 (FR)

Mail

Bcaa.registration@mobilit.fgov.be