Inschrijving van luchtvaartuigen

transport_aerien_banner

Het Aviation Portal: Eenvoudig en snel!

Om uw luchtvaartuig in te schrijven of te registreren, kan u gebruik maken van een online applicatie die u kan bereiken via het Aviation Portal. Het gebruik van deze online applicatie, inclusief online betaling, garandeert een vlotte verwerking waarbij u de status van uw aanvraag makkelijk kan opvolgen.

 

Indien u niet over een e-ID beschikt of u de applicatie niet kan gebruiken kan u één van de onderstaande formulieren invullen. U kunt dit per post opsturen of u kan langskomen bij de Technische Directie.

 

Opgelet: de uitreiking van een bewijs van inschrijving betekent niet dat het luchtvaartuig tot het luchtverkeer wordt toegelaten. Hiervoor moeten nog andere technische documenten worden uitgereikt (bewijs van luchtwaardigheid, typecertificaat, …).

 

Procedure voor de schrapping van luchtvaartuigen

Voor het schrappen van een luchtvaartuig uit het Belgische luchtvaartregister kan u bij voorkeur gebruik maken van de online applicatie die beschikbaar is via het Aviation Portal. Indien u geen gebruik kan maken van deze applicatie kan u een aanvraag per brief of per e-mail opsturen. Belangrijk is dat deze aanvraag afkomstig is van de persoon (of personen indien er meerdere houders zijn) of onderneming die vermeld staat op het Registratiebewijs. Een aantal originele certificaten dienen ook teruggestuurd te worden naar het DGLV, Technische Directie.

 

Gelieve de volgende documenten te sturen:

  1. Indien u de online applicatie niet gebruikt: Een gehandtekende brief of mail door de bevoegde titularis (persoon of onderneming vermeld op het registratiebewijs) met de reden van de schrapping, alsook het land van bestemming indien het luchtvaartuig wordt uitgevoerd naar het buitenland. In geval van meerdere titularissen dient de brief te worden ondertekend door elke titularis van het inschrijvingsbewijs. Eventueel kan ook een nieuwe eigenaar van het toestel deze aanvraag tot schrapping doen. In dit laatste geval moet de verkoopovereenkomst aan de aanvraag worden toegevoegd.
  2. Het originele inschrijvingsbewijs/registratiebewijs van het te schrappen toestel;
  3. Het origineel certificaat van luchtwaardigheid;
  4. Het origineel geluidscertificaat (indien van toepassing en indien het luchtvaartuig getransfereerd(a) of geëxporteerd(b) wordt naar een ander land of indien het luchtvaartuig niet verkocht wordt aan een nieuwe eigenaar) ;
  5. Het origineel Certificaat van Herbeoordeling van luchtwaardigheid (ARC) (indien van toepassing en indien het luchtvaartuig geëxporteerd(b) wordt naar een ander land of indien het luchtvaartuig niet verkocht wordt aan een nieuwe eigenaar).

a. Getransfereerd luchtvaartuig : is een luchtvaartuig dat geregistreerd zal worden naar een andere lidstaat van de Europese Unie.

b. Geëxporteerd luchtvaartuig : is een luchtvaartuig dat geregistreerd zal worden in een land dat geen lid is van de Europese Unie.

 

Testregistratie

Met de publicatie van het KB van 25 februari 2021 tot vaststelling van de voorwaarden voor het afleveren en het gebruik van een toelating tot testen, wordt het in België mogelijk om een testregistratie te bekomen. Deze registratie die afgeleverd wordt aan een rechtspersoon in plaats van aan een luchtvaartuig (te vergelijken met de Z plaat bij wagens), laat toe om onder specifieke voorwaarden deze registratie aan te brengen op toestellen waarmee testen uitgevoerd worden. Deze testen slaan op de ontwikkelingsfase van een nieuw ontwerp of om de karakteristieken van een luchtvaartuig aan te tonen in de productiefase.

 

Om deze toelating tot testen te bekomen dient een schrijven gericht te worden aan de directeur-generaal op het onderstaande adres. Dit schrijven zal alle elementen bevatten vermeld in het KB. De risicoanalyse, welke uitgevoerd wordt door de aanvrager, zal de toepasselijke voorwaarden bepalen waaronder de toelating tot testen wordt afgeleverd, en dit op vlak van luchtwaardigheid, luchtruim, pilootkwalificaties, operationele procedures, enz…

Opgelet, de onbemande luchtvaartuigen vallen niet onder dit KB aangezien deze onder de Europese wetgeving vallen.

 

Contact

FOD Mobiliteit en Vervoer
DG Luchtvaart
Technische Directie
City Atrium
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

 

Telefoon

Luchtvaartuigen

Voor inschrijvingen van luchtvaartuigen is de Technische Directie bereikbaar op het nummer

             +32 (0)2 277 44 48