Inschrijving van luchtvaartuigen

Om uw luchtvaartuig in te schrijven of te registreren, dient u één van de onderstaande formulieren in te vullen.

Er bestaan vier verschillende formulieren:

  1. voor het registreren van een ULM-DPM;
  2. voor het registreren van een paramotor;
  3. voor het registreren van een drone (RPAS);
  4. voor het inschrijven van een luchtvaartuig dat niet onder de bovenstaande categoriën valt.

 

Opgelet: de uitreiking van een bewijs van inschrijving betekent niet dat het luchtvaartuig tot het luchtverkeer wordt toegelaten. Hiervoor moeten nog andere technische documenten worden uitgereikt (bewijs van luchtwaardigheid, typecertificaat, …).

Contact

FOD Mobiliteit en Vervoer
DG Luchtvaart
Technische Directie
City Atrium
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

 

Mail

Bcaa.registration@mobilit.fgov.be