Inschrijving van luchtvaartuigen

Om uw luchtvaartuig in te schrijven of te registreren, dient u één van de onderstaande formulieren in te vullen. U kunt het per post opsturen of u kan langskomen bij het loket van de dienst Vergunningen.

Opgelet: de uitreiking van een bewijs van inschrijving betekent niet dat het luchtvaartuig tot het luchtverkeer wordt toegelaten. Hiervoor moeten nog andere technische documenten worden uitgereikt (bewijs van luchtwaardigheid, typecertificaat, …).

Contact

FOD Mobiliteit en Vervoer
DG Luchtvaart
Dienst vergunningen
City Atrium
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

Loket

Het loket is enkel open op dinsdag en donderdag van 8 uur 30 tot 11 uur 30. De dienst Vergunningen zal uitzonderlijk gesloten zijn op 8 en 27 september 2016. Enkel het secretariaat luchtvaartgeneeskunde zal per telefoon bereikbaar blijven op 8 september.

Telefoon

De dienst Inschrijvingen is telefonisch bereikbaar op elke werkdag bereikbaar van 13u30 tot 15u30 op het nummer +32 (0)2 277 43 70. De dienst Vergunningen zal uitzonderlijk gesloten zijn op 8 en 27 september 2016. Enkel het secretariaat luchtvaartgeneeskunde zal per telefoon bereikbaar blijven op 8 september.

Mail

Bcaa.registration@mobilit.fgov.be

 

Meer informatie met betrekking tot de technische voorwaarden kan u bekomen bij de directie Bedrijfserkenningen op het telefoonnummer +32 (0)2 277 48 37.