Geluidscertificaten

Verordening (EU) 748/2012 van de Commissie van 3 augustus 2012 bepaalt in subdeel I van haar bijlage deel 21 dat elke lidstaat een geluidscertificaat afgeeft voor elk vliegtuig dat of elke helikopter die over een bewijs van luchtwaardigheid (EASA-formulier 25) beschikt. Het EASA heeft geluidsgegevensbladen voor het typecertificaat van deze luchtvaartuigen opgemaakt.

Een geluidscertificaat verkrijgen

Om een geluidscertificaat te verkrijgen dient de eigenaar of operator van het luchtvaartuig het aanvraagformulier voor een geluidscertificaat in te vullen en op te sturen naar het DGLV, voorzien van de gepaste bijlagen zoals vermeld in het aanvraagformulier.

Het DGLV vergelijkt de informatie van het aanvraagformulier met de overeenkomstige informatie die gepubliceerd wordt door EASA. Indien de informatie gevalideerd kan worden, zal het DGLV het gepaste geluidscertificaat EASA Form 45 afleveren.

Indien voor het luchtvaartuig voordien reeds een ander geluidscertificaat bestond, zal dit certificaat terugbezorgd worden aan het DGLV.

Het geluidscertificaat maakt deel uit van de boorddocumenten van het luchtvaartuig.

De geluidseisen

De geluidseisen voor een luchtvaartuig zijn vastgelegd conform de bepalingen van bijlage 16, Volume I, Deel II van het Verdrag van Chicago. Naargelang van het geval zijn een of meerdere geluidsniveaus gereglementeerd zoals:

  • het geluidsniveau bij het naderingsmeetpunt;
  • het geluidsniveau bij het lateraal meetpunt / bij maximaal vermogen;
  • het geluidsniveau bij het opstijgen.

Deze geluidsniveaus zijn afhankelijk van de maximaal toegestane startmassa (MTOM: maximum take-off mass) van het betrokken luchtvaartuig.

Wanneer

Een geluidscertificaat voor een luchtvaartuig ingeschreven in België moet worden aangevraagd in geval van :

1.       Import van het luchtvaartuig in België

2.       Transfer van het luchtvaartuig naar België

3.       Verandering(en) in de eigenschappen van het luchtvaartuig die invloed hebben op het geluidsniveau zoals daar zijn:

a.       Verandering van het maximum toegelaten gewicht bij opstijgen (MTOM) en/of verandering van maximum toegelaten gewicht bij landing (MLM).

b.      Elke modificatie toegepast op het luchtvaartuig die en invloed heeft op de eigenschappen van het geluidsniveau (voorbeelden: installatie van winglets, modificaties aan de motor(en), …)

c.       Elke verandering van de stuwkracht van de motor(en), gebruik van een “intermix” configuratie van de motoren,…

d.      Installatie van een ander type motor of propeller.

Vergoeding

Een betalingsopdracht zal naar de aanvrager verstuurd worden ter vereffening van een vergoeding voor het afleveren van een geluidscertificaat.

Deze vergoeding wordt berekend volgens de bepalingen van het koninklijk besluit (KB) van 14 februari 2001, artikel 15§5, en rekening houdend met de indexatie.

Voor de niet-complex motoraangedreven luchtvaartuigen wordt een standaard vergoeding aangerekend op basis van 1 (een) manuur.

Voor complex motoraangedreven luchtvaartuigen en luchtvaartuigen gebruikt in het handelsluchtvervoer wordt een standaard vergoeding aangerekend op basis van 2 (twee) manuren.

Contact

Voor niet-complex motoraangedreven luchtvaartuigen wordt het aanvraagformulier en bijlagen per Email verstuurd naar generalaviation@mobilit.fgov.be.

Voor luchtvaartuigen gebruikt in het handelsluchtvervoer en voor complex motoraangedreven luchtvaartuigen wordt het aanvraagformulier en bijlagen per Email verstuurd naar commercialaviation@mobilit.fgov.be.