ELT-registratie

Een 406 MHz ELT (noodbaken) aan boord van een luchtvaartuig zal bij activering een code uitzenden op 406 MHz. Een systeem van satellieten en grondstations (Cospas-Sarsat-systeem) detecteert deze code. De ELT moet vooraf correct geprogrammeerd worden met de juiste code.

Deze code wordt samen met informatie over de positie van de ELT doorgestuurd naar het dichtstbijzijnde controlecentrum (Brussel). Daar gaat men eerst na of het geen vals alarm betreft, door de juiste persoon te contacteren. Om het mogelijk te maken dat de juiste persoon gecontacteerd wordt, moet de ELT vooraf geregistreerd worden bij de nationale overheid. Alle ELT’s geïnstalleerd aan boord van een Belgisch geïmmatriculeerd toestel moeten geregistreerd worden bij Cospas-Sarsat (www.406registration.com).

Als het geen vals alarm betreft, worden de nodige zoekacties gestart door de SAR-dienst (Search And Rescue).

Er bestaan ook oudere types ELT die enkel uitzenden op 121,5 MHz. Deze worden NIET gedetecteerd door het Cospas-Sarsat-systeem en worden ook niet geregistreerd door het DGLV.

Codering en registratie

  • Een ELT moet vooraf correct geprogrammeerd worden met de juiste code.
  • Een ELT geïnstalleerd aan boord van een Belgisch geïmmatriculeerd toestel moet geregistreerd worden bij Cospas-Sarsat (www.406registration.com).

Meer gedetailleerde informatie voor de correcte codering en registratie van een ELT vindt u in circulaire EQUIP-09.