ARC Online

transport_aerien_banner

 

Volgens de vereisten van het Europese Verordening 1321/2014, Annex I (PART-M), artikelen M.A.710(f), M.A.901(l) (6), M.A.201 en M.B.201 moet de uitbater of eigenaar van een luchtvaartuig ingeschreven in België, of een organisatie goedgekeurd om een ARC uit te geven,  een kopie van de uitgegeven of verlengde ARC en het bijbehorende rapport van de herbeoordeling van luchtwaardigheid naar het DGLV sturen binnen de 10 dagen.

 

De te volgen procedure is beschreven in de circulaire Airw-46.

 

De nodige informatie dient aan het DGLV bezorgd te worden via volgende link: https://es.mobilit.fgov.be/arc-online/?lang=nl#/