Vliegverkeersregels en vluchtprocedures

Vliegverkeersregels

De algemene doelstelling van deze regels is de luchtverkeersveiligheid via de bepaling van verkeersregelen voor de luchtvaartuigen te waarborgen. In België hebben de vliegverkeersregelen ontwikkeld op basis van die van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (bijlage 2, ICAO).


De vliegverkeersregelen omvatten de algemene regels en de regels die op de vluchten met vliegzicht evenals op de vluchten met instrumenten van toepassing zijn. Zij behandelen namelijk:

  • het gezag en de verantwoordelijkheid van de bestuurder-gezagvoerder;
  • de wijze waarop een luchtvaartuig moet worden bestuurd (minimale hoogten;
  • veiligheidsafstanden, regels ter voorkoming van aanvaringen, lichten);
  • de vliegplannen;
  • de seinen;
  • de klaringen van de luchtverkeersdiensten.
Op Europees niveau heeft de Commissie Verordening Nr. 923/2012 van 26 september 2012, van kracht sinds 4 december 2014,  de vliegverkeersregelen binnen de Europese Unie gestandaardiseerd (Standardised European Rules of the Air - SERA), en is vooral gebaseerd op de bijlage 2 van de ICAO.

Die wordt aangevuld door de nationale bepalingen van het koninklijk besluit van 19 december 2014 betreffende de luchtverkeersregels en operationele bepalingen voor luchtvaartnavigatiediensten en -procedures

Vluchtprocedures

Zij hergroeperen de vluchtroutes en het gebruik van de vliegveldpistes.

De vluchtroutes of luchtvaartroutes zijn vooraf bepaalde routes om het luchtverkeer in banen te leiden. Zij worden door de luchtvaartuigen in samenwerking met de luchtverkeersleidingsdiensten gebruikt. De Bijlage 11 van de ICAO bevat voorschriften met betrekking tot de oprichting en de indentificatie ervan. Volgens deze Bijlage moet het gebruik van de vliegveldpistes aan de veiligheidseisen beantwoorden. De federale overheid is bevoegd voor het beheer en de exploitatie van de luchthaven Brussel-Nationaal en is dus de verantwoordelijke instantie voor de opstelling van een schema voor het preferentieel baangebruik op de luchthaven.