Luchtvaartfrequenties

 

De luchtverkeersleiders en de piloten communiceren voornamelijk in VHF, zijnde frequenties tussen 30 en 300 MHz, maar enkel het bereik 108-137 MHz wordt gebruikt voor telefonie. De luchtvaartband tussen 108-117,975 MHz is toegekend aan de navigatiesystemen VHF/UHF (ILS, VOR, BAS/VDB, VDL mode 4 en DME). De band tussen 118 en 137 MHz wordt gebruikt voor communicaties op korte en middellange afstand tussen de piloten en het personeel van het grondstation.

Deze frequentieband is van groot belang en ondergaat momenteel structurele wijzigingen aangezien het moeilijker en moeilijker wordt om te voldoen aan aanvragen om frequenties toe te kennen. De aanvragen vanwege de verleners van luchtvaartnavigatiediensten houden immers niet op met groeien rekening houdend met:

  • de oprichting van luchtverkeersdiensten (nadering, toren, ATIS);
  • de oprichting en wijziging van de sectoren van luchtverkeersleiding (ATC);

 

Eurocontrol is belast met het opstellen van  specificaties met het oog op de progressieve aanwending van vocale lucht-grondcommunicatie gebaseerd op een separatie tussen kanalen van 8.33 KHz onder het vluchtniveau 195 tussen 1 januari 2014 en eind 2018 en dit met als doel om het congestieprobleem in de band voor aeronautische communicatie op te lossen.

 

Elke aanvraag om een frequentie toe te kennen voor het burgerluchtvaart voor een gebruik van luchtvaartnavigatiediensten dient geadresseerd te worden aan het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) voor coördinatie op nationaal niveau.

 

Wat is 8.33?

Eight point three three of acht punt drieëndertig betreft de minimale separatie tussen 2 frequenties die initieel 25KHz was. Het verkleinen van deze separatie zal toelaten om nieuwe frequentietoewijzingen te creëren binnen de VHF band gereserveerd voor aeronautische communicatie (van 117.975 tot 137 MHz).
De radio-installaties die in staat zijn om de separatie tussen kanalen van 8.33KHz te gebruiken, zullen eender welke frequentie binnen het bereik van 117.975 tot 137 MHz kunnen contacteren, maar een radio die uitsluitend compatibel is met 25 KHz zal uiteraard niet over deze mogelijkheid beschikken aangezien deze andere frequenties zou kunnen verstoren.


Een kanaal heeft een separatie van 25KHz als het kanaal eindigt met 00, 25, 50 of 75 (vb. 128.000, 128.025,…). In alle andere gevallen zal het gaan om een kanaal 8.33 KHz (vb. 132.755).

 

 

Verloop

2014: verplichte radioapparatuur compatibel met 8,33 KHz voor de luchtvaartuigen gebruikt voor IFR vluchten binnen de luchtruimklassen A, B of C van Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Hongarije, Nederland, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk.
Begin van omzetting 25KHz naar 8,33 KHz voor deze 9 landen.

 

2015: de frequenties voor de communicatie van de exploitatiecontrole (OPC) zullen een separatie hebben van 8,33KHz

 

2018: uitbreiding van 8.33 KHz naar alle luchtruimen onder het vluchtniveau FL195 binnen de ICAO regio EUR.