GNSS stakeholder questionnaire

De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer organiseert een raadpleging van zijn stakeholders om hun verwachtingen op het gebied van satellietnavigatie te identificeren en de positie van België inzake de toekomstige ontwikkelingen van deze technologieën te bevestigen.

 

Deze raadpleging is bestemd voor alle Belgische stakeholders van de mobiliteit en het vervoer, van de overheid of particulier, van wie de activiteiten van de satellietnavigatie afhankelijk zijn of het kunnen zijn door de ontwikkeling ervan.

 

Om ons de mogelijkheid te geven uw standpunt te integreren en in de herfst het standpunt te bevestigen dat België verdedigt binnen de werkgroepen en internationale fora, vragen wij u vriendelijk om ons uw vragen te bezorgen op het in de vragenlijst aangeduide mailadres en dit uiterlijk op 15 september 2016. Wij brengen u uiteraard op de hoogte van de resultaten van deze enquête, zodra deze is afgerond.

 

 

The Federal Public Service Mobility and Transport launches a consultation of its stakeholders in order to identify their expectations regarding satellite navigation and consolidate the position of Belgium towards future evolutions of this technology.

 

The consultation is aimed at all Belgian stakeholders in the area of mobility and transport, public or private, whose activities depend on satellite navigation or are likely to be impacted by its evolutions.

 

In order for us to be able to integrate your viewpoint and consolidate during the autumn the position defended by Belgium in international working groups and forums, you are kindly invited to send us your answers at the address indicated in the questionnaire before the 15th of September 2016 at the latest. Once completed, we will indeed keep you informed of the results of this consultation.