Het afschieten van vuurwerk

Het afschieten van vuurwerk kan, afhankelijk van de situatie, hinderlijk of gevaarlijk zijn voor de luchtvaart.

Op basis van de vliegverkeersregels, kan het directoraat-generaal Luchtvaart deze activiteit onder bepaalde voorwaarden toelaten of weigeren omwille van de luchtvaartveiligheid. Voor andere aspecten, zoals veiligheid op de grond, openbare orde en milieu, neemt u best contact op met uw gemeentebestuur.

Doe je aanvraag online

Afschieten vuurwerk

De circulaire GDF-12 licht toe in welke gevallen voor het afschieten van vuurwerk een toestemming van het directoraat-generaal Luchtvaart vereist is en hoe dit georganiseerd kan worden. Voorafgaande toestemming van het directoraat-generaal Luchtvaart is slechts vereist als:

  • de vuurwerkplaats gelegen is in de “Zone 2” (zie kaart), ongeacht de hoogte van het
    vuurwerk; of
  • het vuurwerk een hoogte van 200 m overschrijdt.

Indien een toestemming vereist is, dient u minstens 20 werkdagen vóór het vuurwerk het ingevulde formulier ‘Afschieten van vuurwerk’ in. Na onderzoek van de aanvraag, krijgt u een toelating (eventueel met voorwaarden of beperkingen), of een weigering.

Contact

Directoraat-generaal Luchtvaart
Dienst Luchthavens
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel
Mail: BCAA.Airports@mobilit.fgov.be