Valschermspringen

Valschermsprongen mogen, behalve in noodgevallen, slechts met de toelating van het directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV) worden uitgevoerd. Deze sprongen moeten worden uitgevoerd op een tijdelijk terrein voor valschermspringen of op een permanent terrein voor valschermspringen.

Tijdelijk terrein voor valschermspringen

Doe je aanvraag online

Tijdelijk terrein voor valschermspringen

Elke aanvraag moet ten minste 10 werkdagen vόόr de datum van de activiteit bij het DGLV worden ingediend. U zult de noodzakelijke technische en administratieve voorwaarden voor het indienen van de aanvragen in omzendbrief GDF-05 vinden.

 

De aanvraag moet, samen met het toelatingsaanvraagformulier voor valschermspringen en de vereiste bijlagen, bij de dienst Luchthavens van het DGLV worden ingediend.

 

Permanent terrein voor valschermspringen

Elke aanvraag moet ten minste twee maanden vóór de datum vooropgesteld voor de aanvang van de activiteiten bij het DGLV worden ingediend. U kunt de noodzakelijke technische en administratieve voorwaarden voor het indienen van de aanvragen in omzendbrief GDF-05 vinden.

 

De schriftelijke aanvraag, met de vereiste inlichtingen en documenten bedoeld in punt 4.1.4 van de omzendbrief GDF-05, moet bij de dienst Luchthavens van het DGLV worden ingediend.

 

Contact

Directoraat-generaal Luchtvaart
Dienst Luchthavens
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel
Mail: BCAA.Airports@mobilit.fgov.be