Het projecteren van laserstralen en zoeklichten (skytracers)

Het projecteren van laserstralen en zoeklichten (zogenaamde skytracers) in het luchtruim kan, afhankelijk van de situatie, hinderlijk of gevaarlijk zijn voor de luchtvaart.

Op basis van de vliegverkeersregels, kan het directoraat-generaal Luchtvaart deze activiteiten onder bepaalde voorwaarden toelaten of weigeren omwille van de luchtvaartveiligheid. Voor andere aspecten, zoals veiligheid op de grond, openbare orde en milieu, neemt u best contact op met uw gemeentebestuur.

De circulaire GDF-12 licht toe in welke gevallen voor deze activiteit een toestemming van het directoraat-generaal Luchtvaart vereist is en hoe ze georganiseerd kan worden.

Laserstralen

Het projecteren van een laserstraal in het luchtruim kan risico’s inhouden voor het luchtverkeer en vereist daarom steeds een toestemming van het directoraat-generaal Luchtvaart.

Dien minstens 20 werkdagen vóór de activiteit het ingevulde formulier ‘Plaatsen van een laser of zoeklicht’ in. In de aanvraag dient u aan te tonen dat de laser op geen enkel ogenblik bestuurders van luchtvaartuigen kan verblinden. Na onderzoek van de aanvraag, krijgt u een toelating (eventueel met voorwaarden of beperkingen), of een weigering.

Zoeklichten

Het projecteren van een zoeklicht in het luchtruim vereist slechts een toestemming van het directoraat-generaal Luchtvaart in de volgende gevallen:

  • het zoeklicht bevindt zich binnen “Zone 2” (zie kaart), ongeacht het vermogen van het
    zoeklicht; of
  • het zoeklicht bevindt zich buiten “Zone 2” en het vermogen bedraagt meer dan 3000 W.

Indien een toestemming vereist is, dient u minstens 20 werkdagen vóór de activiteit het ingevulde formulier ‘Plaatsen van een laser of zoeklicht’ in. Na onderzoek van de aanvraag, krijgt u een toelating (eventueel met voorwaarden of beperkingen), of een weigering.

Contact

Directoraat-generaal Luchtvaart
Dienst Luchthavens
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel
Mail: BCAA.Airports@mobilit.fgov.be