Modelluchtvaart – UAV (Unmanned Aerial Vehicle)

Doe je aanvraag online

Modelluchtvaartterrein

 

 

Verlenging modelluchtvaartterrein

 

Organisatie modelluchtvaartmeeting

Naast bemande luchtvaartuigen bestaat er een groeiend aantal op afstand bestuurde luchtvaartuigen zonder personen aan boord. We onderscheiden twee categorieën:

  • de modelluchtvaart, die alle activiteiten voor sportieve en recreatieve doeleinden groepeert;
  • activiteiten met een UAV (Unmanned Aerial Vehicle), waarbij een onbemand luchtvaartuig voor commerciële doeleinden wordt ingezet.

Modelluchtvaart

Het vliegen met op afstand bestuurde modelluchtvaartuigen is alleen toegelaten op en rond de modelluchtvaartterreinen die erkend zijn door het directoraat-generaal Luchtvaart.

De aanvraagprocedure en de voorwaarden voor de aanleg en de uitbating van een modelluchtvaartterrein worden geregeld door de circulaire GDF-01.

Verder bepaalt deze circulaire de voorwaarden waaraan de modelluchtvaartuigen moeten voldoen.

Ten slotte vindt u er ook de geldende voorwaarden om een modelluchtvaartmeeting (show) te organiseren.

Om een tijdelijk of een permanent modelluchtvaartterrein aan te leggen, of om er een modelluchtvaartmeeting te organiseren, moet u een aanvraagdossier indienen bij de dienst Luchthavens van het directoraat-generaal Luchtvaart.

UAV (Unmanned Aerial Vehicle)

Alle informatie in verband met drones vindt u in de rubriek Drones van deze website.

Contact

Directoraat-generaal Luchtvaart
Dienst Luchthavens
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel
Mail: BCAA.Airports@mobilit.fgov.be