Ballonvaart

Hier vindt u meer informatie over het opstijgen van vrije bemande ballons, kabelballons en het organiseren van ballonmeetings. Raadpleeg ook de webpagina’s over de vergunning voor ballonvaarders en over de technische keuring van ballons.

Vrije bemande ballons

Om in steden, bebouwde kommen van gemeenten en woonzones op te stijgen met een vrije bemande ballon, met uitzondering van gasballons, heeft u voortaan geen toelating meer nodig van het directoraat-generaal Luchtvaart. Dien in het geval van gasballons minstens 10 werkdagen vóór de activiteit het ingevulde aanvraagformulier voor het opstijgen met een vrije bemande gasballon in. Na onderzoek van de aanvraag, krijgt u een toelating (eventueel met voorwaarden of beperkingen), of een weigering.

Indien u van de uitbater gebruik mag maken van een erkend areaal voor ballonvaart, is geen bijkomende toelating per vlucht nodig. Informatie over arealen voor ballonvaart vindt u op onze pagina over arealen voor ballonvaart.

Kabelballons

Voor het laten opstijgen van een kabelballon heeft u een toelating nodig van het directoraat-generaal Luchtvaart.

Dien minstens 10 werkdagen vóór de activiteit het ingevulde aanvraagformulier voor het oplaten van een kabelballon in. Na onderzoek van de aanvraag, krijgt u een toelating (eventueel met voorwaarden of beperkingen), of een weigering.

Ballonmeetings

Een ballonmeeting, ook ‘luchtvaartmeeting met vrije bemande ballons’ genoemd, is een activiteit uitgevoerd met één of meer vrije bemande ballons met als doel een demonstratie- of ontspanningsprogramma te brengen. Dit programma is op voorhand gepland en aan het publiek bekend gemaakt.

Voor het organiseren van een ballonmeeting heeft u de toelating nodig van het directoraat-generaal Luchtvaart. Meer informatie over de aanvraagprocedure voor het organiseren van een ballonmeeting vindt u in omzendbrief GDF-07. Deze omzendbrief bepaalt bovendien de voorwaarden waaraan luchtvaartmeetings moeten voldoen om de veiligheid te verzekeren van zowel de toeschouwers, de deelnemers als personen en zaken op de grond.

Elke ballonmeeting staat steeds onder de leiding van een vluchtdirecteur en een veiligheidswaarnemer, die beiden door het directoraat-generaal Luchtvaart erkend moeten zijn. Zie de lijst met de erkende vluchtdirecteurs en veiligheidswaarnemers voor meer informatie.

Contact

Directoraat-generaal Luchtvaart
Dienst Luchthavens
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel
Mail: BCAA.Airports@mobilit.fgov.be