Het oplaten van ballonnen en uitwerpen van voorwerpen

Het oplaten van ballonnen en het uitwerpen van voorwerpen kunnen, afhankelijk van de situatie, hinderlijk of gevaarlijk zijn voor de luchtvaart.

Op basis van de vliegverkeersregels, kan het directoraat-generaal Luchtvaart deze activiteiten onder bepaalde voorwaarden toelaten of weigeren omwille van de luchtvaartveiligheid. Voor andere aspecten, zoals veiligheid op de grond, openbare orde en milieu, neemt u best contact op met uw gemeentebestuur.

Oplaten van ballonnen

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen het oplaten van:

Doe je aanvraag online

Oplaten van ballonnetjes

 

Oplaten van wensballonnen

  • speelgoedballonnen;
  • wensballonnen (ook sky lanterns of geluksballonnen genoemd);
  • stratosfeerballonnen.

De circulaire GDF-12 licht toe in welke gevallen een toestemming van het directoraat-generaal Luchtvaart vereist is en hoe deze activiteiten georganiseerd kunnen worden. Bijvoorbeeld voor speelgoedballonnen is voorafgaande toestemming slechts vereist als:

  • De losplaats gelegen is binnen de Zone 1 (zie kaart), indien minstens 1000 speelgoedballonnen nagenoeg gelijktijdig worden losgelaten.
  • De losplaats gelegen is buiten de Zone 1, indien minstens 5000 speelgoedballonnen nagenoeg gelijktijdig worden losgelaten.

Indien een toestemming vereist is, dient u minstens 20 werkdagen vóór het oplaten van de ballonnen het juiste formulier in. Na onderzoek van de aanvraag, krijgt u een toelating (eventueel met voorwaarden of beperkingen), of een weigering.

Uitwerpen van voorwerpen

Voor het uitwerpen of droppen van voorwerpen vanuit een luchtvaartuig heeft u een toelating nodig van het directoraat-generaal Luchtvaart.

Dien minstens 10 werkdagen vóór de activiteit het ingevulde aanvraagformulier voor het uitwerpen van voorwerpen in. Na onderzoek van de aanvraag, krijgt u een toelating (eventueel met voorwaarden of beperkingen), of een weigering.

Contact

Directoraat-generaal Luchtvaart
Dienst Luchthavens
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel
Mail: BCAA.Airports@mobilit.fgov.be