Airshows en luchtacrobatie

Airshows

Een airshow of luchtvaartmeeting is een vertoning waarbij evoluties van luchtvaartuigen, zogenaamde kunstvluchten of demonstraties van valschermsprongen worden uitgevoerd.

 

Burgerlijke airshows of burgerluchtvaartmeetings mogen slechts georganiseerd worden mits toelating van het directoraat-generaal Luchtvaart.

 

De aanvraagprocedure en de voorwaarden voor het organiseren van een burgerluchtvaartmeeting worden bepaald door omzendbrief GDF-06.

 

Voor de organisatie van militaire airshows is de Luchtcomponent van Defensie bevoegd.

Luchtacrobatie

Luchtacrobatie of kunstvluchten zijn door een luchtvaartuig bewust uitgevoerde bewegingen die een plotse wijziging van de stand, een abnormale positie of een abnormale snelheidsverandering omvatten. Deze vluchten moeten uitgevoerd worden onder zichtweersomstandigheden (VMC) en op minstens 600m hoogte boven de grond (anders gezegd 2000ft AGL).

 

Wie op een lagere hoogte kunstvluchten wenst uit te voeren, moet daarvoor een aanvraag indienen bij het Directoraat-generaal Luchtvaart. Wanneer kunstvluchten uitgevoerd worden op of beneden 900 m boven het gemiddeld zeeniveau (dus 3000ft AMSL), moet het vliegzicht minstens 5 km bedragen.

 

Het is verboden kunstvluchten uit te voeren boven steden, bebouwde kommen van gemeenten, woonzones, industriële complexen, de LNG-terminal te Zeebrugge, nucleaire centrales of mensenverzamelingen in open lucht, en ook in verkeersleidingsgebieden of gebieden met beperkingen. Daar zijn kunstvluchten enkel mogelijk met toestemming van het gezag waaronder deze gebieden ressorteren (vb. plaatselijke luchtverkeersleiding). Kunstvluchten zijn verboden in gevaarlijke gebieden, tenzij deze alleen voor die kunstvluchten bestemd zijn.

Contact

Directoraat-generaal Luchtvaart
Dienst Luchthavens
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel
Mail: BCAA.Airports@mobilit.fgov.be