Luchthavens en luchtvaartterreinen

De dienst Luchthavens van het directoraat-generaal Luchtvaart bereidt de veiligheidsreglementering voor met betrekking tot luchtvaartterreinen (luchthavens, vliegvelden, helihavens, ULM-terreinen…). De dienst is verantwoordelijk voor de audits of controles op deze luchtvaartterreinen, en ze reikt er certificaten, toelatingen en adviezen voor uit.

Bovendien waakt de dienst Luchthavens erover dat de luchtvaart niet verstoord wordt door hindernissen. Ze stelt daarvoor beschermde vlakken en zones in, en verstrekt (bouw)adviezen, met inbegrip van voorschriften voor bebakening.

De dienst is eveneens belast met de beleidsvoorbereiding en -uitvoering op het vlak van de erkenning van grondafhandelingsdiensten op de luchthaven Brussel-Nationaal (Brussels Airport).

Daarnaast verzekert ze de opvolging van de reglementering op Brussel-Nationaal op het gebied van de toewijzing van luchthavenslots, de grondafhandeling, de exploitatielicentie en de luchthavengelden.

Hierbij moet opgemerkt worden dat de dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal optreedt als de economische regulator voor de luchthaven Brussel-Nationaal.

Ten slotte behandelt de dienst Luchthavens aanvragen voor luchtvaartactiviteiten zoals luchtsport (ballonvaart, valschermspringen, airshows…) en voor activiteiten die de luchtvaart kunnen hinderen (vuurwerk, voorwerpen …). Meer informatie over deze activiteiten vindt u op de webpagina over activiteiten in het luchtruim.

Contact

Directoraat-generaal Luchtvaart
Dienst Luchthavens
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

Mail: BCAA.Airports@mobilit.fgov.be