Vliegvelden

We bespreken hier de burgerlijke vliegvelden zonder luchtverkeersleidingsdienst en uitsluitend gebruikt in zichtweersomstandigheden, met uitzondering van de ULM-terreinen en de helihavens.

Wie in België een dergelijk vliegveld wil aanleggen en uitbaten, moet daarvoor over een toelating van het directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV) beschikken: de zogenaamde ‘machtiging van aanleg’.

Dit geldt zowel voor de permanente vliegvelden als voor de tijdelijke vliegvelden, die slechts hoogstens 31 opeenvolgende dagen uitgebaat worden.

Het DGLV bepaalt in de circulaire GDF-04 de administratieve en technische voorwaarden waaraan een vliegveld moet voldoen. Vóór de eventuele afgifte van de machtiging van aanleg controleert de dienst Luchthavens van het DGLV de naleving van deze voorwaarden. Ook nadien voert de dienst Luchthavens regelmatig controles uit op de permanente vliegvelden.

U kunt de lijst van de permanente vliegvelden in België onderaan downloaden.

Contact

Directoraat-generaal Luchtvaart
Dienst Luchthavens
Vooruitgangstraat 80, bus 5
1030 Brussel
Mail: BCAA.Airports@mobilit.fgov.be