ULM-terreinen

Een ULM-terrein is een vliegveld dat uitsluitend bestemd is voor het gebruik door ultralicht gemotoriseerde vliegtuigen (ULM’s), ultralicht gemotoriseerde vliegtuigen van het type ‘delta-vleugel’ (DPM’s) en hefschroefvliegtuigen (voornamelijk helikopters).

Wie in België een ULM-terrein wil aanleggen en uitbaten, moet daarvoor over een toelating van het directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV) beschikken: de zogenaamde ‘machtiging van aanleg’.
Dit geldt zowel voor de permanente ULM-terreinen als voor de tijdelijke ULM-terreinen, die slechts hoogstens 31 opeenvolgende dagen uitgebaat worden.

Het DGLV bepaalt in de circulaire GDF-04U de administratieve en technische voorwaarden waaraan een ULM-terrein moet voldoen. Vóór de eventuele afgifte van de machtiging van aanleg controleert de dienst Luchthavens van het DGLV de naleving van deze voorwaarden. Ook nadien voert de dienst Luchthavens regelmatig controles uit op de permanente ULM-terreinen.

U kunt de lijst van de permanente ULM-terreinen in België hieronder downloaden.

Contact

Directoraat-generaal Luchtvaart
Dienst Luchthavens
Vooruitgangstraat 80, bus 5
1030 Brussel
Mail: BCAA.Airports@mobilit.fgov.be